ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΟΥ

1

Δημοσιογραφικό ΜΑRKETING
2 Δημόσιες Σχέσεις
3 Η Ελληνική Βιομηχανία: Εξελίξεις κατά την τελευταία 10/ετία, κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας, ελληνικές εξαγωγές και μέτρα υποβοήθησης
4 Tεχνοεπαγγελματική Εκπαίδευση στην Ελλάδα, Αθήνα, 1979.
Σχεδίαση & κατασκευή: Βασίλης Φουρτούνης
copyright © 2008:Τάσος Αποστολόπουλος