ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

 

ΕΠΩΝΥΜΟ

Αποστολόπουλος

ΟΝΟΜΑ

Αναστάσιος

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ

Νικόλαος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

2-2-1958

ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

Βλάση Μεσσηνίας

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Δημητρακοπούλου 20, Τρίπολη

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

 6977278756

e-mail

apost.tasos@gmail.com

 

ΣΠΟΥΔΕΣ

19-7-2011

Διδακτορικό στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, στο Γενικό Τμήμα  Δικαίου

17-10-1996

Πτυχίο Παιδαγωγικών  Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

26-6-1981

Πτυχίο Παιδαγωγικής Ακαδημίας Τρίπολης

29-6-1990

Πτυχίο ΣΕΛΔΕ

29-11-1979

Πτυχίο του Τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης Προϊόντων (MARKETING), KATEE Aθηνών

1995-1997

Επιμόρφωση στο ΠΕΚ Τρίπολης, 98 διδακτικές ώρες

2-6-2012

Πιστοποίηση Α Επιπέδου στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές

 

 

ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

1

Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου από 1-1-2011 έως 6-8-2012 (ΦΕΚ τοποθέτησης 247/31-12-2010, ΦΕΚ απαλλαγής καθηκόντων 155/6-8-2012)

1

Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας από 16-12-2009 έως 31-12-2010. (ΦΕΚ τοποθέτησης 528/16-12-2009, ΦΕΚ απαλλαγής καθηκόντων 247/31-12-2010)

2

Πρόεδρος στο Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας από 16-12-2009 έως 31-12-2010.

3

Πρόεδρος στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας από 21-12-2009 έως 1-7-2011. (Αρ. Πρωτ. 9190/21-12-2009)

4

Πρόεδρος στην κοινοπραξία «ΓΕΦΥΡΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» από 16-12-2010 έως 1-7-2011.

5

Πρόεδρος στη γνωμοδοτική επιτροπή του αναπτυξιακού νόμου για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας από 17-12-2009 έως 1-7-2011

6

Μέλος της Επιτροπής Συντονισμού και Εξειδίκευσης του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος για την Περιοχή του Αμβρακικού Κόλπου «ΑΝΑΣΑ» από 20-7-2010 έως 1-7-2011. (Αρ. Πρωτ. 31992/ΔΕ 3958/20-7-2010/Υπουργείο Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας)

7

Μέλος του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Περιφερειακής Δράσης του Κράτους (Observatorie Europeen de I’ Action Territoriale de IEtat) από 7-7-2010 έως 1-7-2011. (Αρ. Πρωτ. 14640/7-7-2010).

8

Μέλος της Κοινής Επιτροπής Καθοδήγησης του ΙΡΑ (Instrument for preaccesion Assistance) Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλαδα-Αλβανία 2007-2013» με απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας-Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Αρ. 301116/ΥΔ 2257/20-5-2011) από 20-5-2011 έως 1-7-2011.

9

Πρόεδρος στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Πελοποννήσου από 1-1-2011 έως 1-7-2011.

10

Πρόεδρος στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ιονίων Νήσων από 1-1-2011 έως 1-7-2011.

11

Πρόεδρος στη γνωμοδοτική επιτροπή του αναπτυξιακού νόμου για την Περιφέρεια Πελοποννήσου από 1-1-2011 έως 1-7-2011

12

Πρόεδρος στη γνωμοδοτική επιτροπή του αναπτυξιακού νόμου για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων από 1-1-2011 έως 1-7-2011

 

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

1

Διορίστηκε το 1983  στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (ΦΕΚ 281/30-8-1983).   Η οργανική του θέση είναι στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Τρίπολης

2

Την περίοδο 1995-1997 δίδαξε τα μαθήματα «Μarketing», «Δημόσιες Σχέσεις» και «Διαφήμιση» στη ιδιωτική Σχολή Δημοσιογραφίας «ΡΟΗ»

3

Tην περίοδο 1997-99  δίδαξε τα μαθήματα «Δημόσιες Σχέσεις»,  «Marketing» και «Στρατηγική και Σχεδιασμό Μarketihg» στο δημόσιο ΙΕΚ Τρίπολης

 

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ & ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

1

Συμμετείχε στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου Αρωγής των Υπαλλήλων του Υπουργείου Γεωργίας  για θέματα διοίκησης με την Φ. 146/806/31-10-97 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 193/1-11-1997 από τον Οκτώβριο 1997 μέχρι τη συγχώνευση του Ταμείου.

2

Συμμετείχε στο Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου με την υπ΄ αριθ. 1/12-3-97 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου από το Μάρτιο 1997 μέχρι το 2008.

3

Συμμετείχε στο Διοικητικό Συμβούλιο Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου με τις υπ. αριθ. 7724/3.11.97 (Φ.Ε.Κ. 1011/Τ.Β./14.11.97) και 1455/10-2-1998 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου, από το Δεκέμβριο του 1997 μέχρι τον Ιούνιο του 2008.

4

Συμμετείχε αρχικά  στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου Εργασίας ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ Περιφέρειας Πελοποννήσου στη θέση του Αναπληρωτή Προέδρου με την 1467/31-8-1999 απόφαση ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ και στη συνέχεια στην κεντρική διοίκηση του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ στη θέση ευθύνης του Αναπληρωτή Προέδρου μέχρι το Δεκέμβρη του 2009.

5

Συμμετείχε στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας του δήμου Τρίπολης με την υπ’ αριθ. 33/1999 απόφαση του Δημάρχου.

6

Συμμετείχε από τον Απρίλιο του 2001 έως το Δεκέμβρη του 2009 στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (Ο.Κ.Ε) της Ελλάδας

7

Συμμετείχε στο Γενικό συμβούλιο της ΑΔΕΔΥ από το 1995 ως το 2001

8

Από το 2001 έως το 2009 συμμετέχει στην Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ

 

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Συμμετείχε στο Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων Διευθύνσεων και Γραφείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με την υπ΄ αριθ. Φ. 353.1/1/4/Δ1/1723 /17-3-1997 υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 224/20-3-97 από το Μάρτιο 1997  έως το Δεκέμβριο του 2000.  Επίσης, συνέχισε να συμμετέχει στην ίδια επιτροπή και για το χρονικό διάστημα 1999-2000 με την υπουργική απόφαση 22-9-99 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1874 τ.Β/ 13-101999

 

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

1

Συμμετείχε στο πρόγραμμα «LEONARDO DA VINCI». Στα πλαίσια του προγράμματος επισκέφτηκε από 21-3-1998 έως 2-4-1998 τη Μαδρίτη και μελέτησε το σύστημα των Συλλογικών Διαπραγματεύσεων στο Εθνικό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης (INAP), στο Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας (INSALUD), στο Εθνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας στην εργασία (INSHT), στην Περιφερειακή Διοίκηση της Μαδρίτης, στον Οργανισμό Οικονομικών και Φορολογίας (AGENCIA TRIBUTARIA), στο Νοσοκομείο SAN CARLOS της Μαδρίτης και στο Δημαρχείο της Μαδρίτης

2

Συμμετείχε στο ερευνητικό πρόγραμμα του Τμήματος Κοινωνιολογίας, του Τομέα Νεοελληνικής Κοινωνίας, του Πάντειου Πανεπιστημίου με θέμα την Κοινωνική και Οικονομική Ιστορία της Σύγχρονης Ελλάδας

 

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ (Εκπρόσωπος ελληνικής αποστολής)

1

Συνέδριο που διοργανώθηκε από ΠΟΕΔ-ΔΟΕ στη Λάρνακα της Κύπρου 30 Απριλίου-1 Μαΐου 1997 με θέμα «Περιφερειακά Σχολεία-Σχολικά Κέντρα: Σκοποί, Λειτουργία, Προοπτικές»

2

Πρόγραμμα «LEONARDO DA NINCI». Μέτρο Ι, 1,2,γ «Κατάρτιση εκπαιδευτικών και συλλογικές διαπραγματεύσεις», από 21 Μαρτίου 1998 έως 2 Απριλίου 1998 στη Μαδρίτη της Ισπανίας

3

Στην 29η Σύνοδο των Συνδικάτων των Μεσογειακών Χωρών που πραγματοποιήθηκε στη Μαδρίτη της Ισπανίας στις 27 Απριλίου 2007

4

Στο συνέδριο της PSΙ στον Καναδά τον Αύγουστος του 2002

5

Στη διεθνή συνάντηση των επιστημονικών συνδικαλιστικών ιδρυμάτων Ανατολικής Ευρώπης στο Κισινιόφ Μολδαβίας

 

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Συμμετείχε σε πάρα πολλά συνέδρια μεταξύ των οποίων και τα παρακάτω:

1

Συνέδριο με θέμα «Πολιτικό Marketing» που διοργάνωσε το ΤΕΙ Αθήνας στις 5 Ιουνίου 1995

2

Συνέδριο με θέμα «Τουριστικό Marketing» που διοργάνωσε το ΤΕΙ Αθήνας στις 20 Μαρτίου 1996

3

Συνέδριο με θέμα «Η εξέλιξη της διαφημιστικής επικοινωνίας» που διοργανώθηκε από τη Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ Αθηνών

4

Συνέδριο με θέμα «Παγκοσμιοποίηση και εκπαίδευση, το δημόσιο σχολείο στο νέο περιβάλλον» που συνδιοργάνωσαν η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας και η Παγκύπρια Οργάνωση Ελλήνων Δασκάλων, στη Ρόδο στις 14 και 15 Απριλίου 2004

 

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

1

«Νέες Τάσεις στην ελληνική ιστοριογραφία και η διδακτική της», από 21-11-95 έως 12-12-95, διάρκειας 40 ωρών, στο ΠΕΚ Τρίπολης

2

«Ψυχοπαιδαγωγική προσέγγιση της διδακτικής των φυσικών επιστημών - Κοσμολογικά μοντέλα», Απρίλιος 1995, διάρκειας 18 ωρών, στο ΠΕΚ Τρίπολης

3

«Νέα μεθοδολογία προσέγγιση της Μουσικής Αγωγής στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση», από 15-11-97 έως 13-12-97, διάρκειας 40 ωρών, στο ΠΕΚ Τρίπολης

4

Επιμορφωτική Συνάντηση με θέμα: Προβλήματα συμπεριφοράς παιδιών σχολικής ηλικίας και τρόποι αντιμετώπισής των» που πραγματοποίησαν οι σχολικοί σύμβουλοι της 1ης και 4ης Περιφέρειας Π.Ε.  Αρκαδίας, στις 27-5-1999 στην Τρίπολη

5

Παιδαγωγική Συνάντηση με θέμα: «Η ποίηση στο Δημοτικό σχολείο - Διδακτικές προσεγγίσεις», που διοργάνωσε στις  18 Απριλίου 2000 ο Σχολικό Σύμβουλος της Α΄  Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Ν. Αρκαδίας

6

Παιδαγωγικό Επιμορφωτικό Σεμινάριο με θέμα: «Η Θεατρική Αγωγή στο σύγχρονο Δημοτικό Σχολείο» που διοργάνωσαν οι Σχολικοί Σύμβουλοι 1ης και 2ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Αρκαδίας

7

Παιδαγωγική Επιμορφωτική Συνάντηση με θέμα: «Μαθησιακές Δυσκολίες-Δυσλεξία. Τρόποι αντιμετώπισής τους μέσα από τη διδακτική πράξη» που διοργάνωσε ο Σχολικός Σύμβουλος της 4ης Περιφέρειας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στις 14 Νοεμβρίου 2002 στην Τρίπολη

8

Επιμορφωτική Συνάντηση με θέμα: «Πρακτική εφαρμογή του βιβλίου Θεατρική Αγωγή του ΥΠ.Ε.Π.Θ.» που συνδιοργάνωσε ο Σχολικός Σύμβουλος 4ης Περιφέρειας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αρκαδίας στην Τρίπολη, στις 6 Μαρτίου 2001

9

Επιμορφωτική Συνάντηση με θέμα: «Σύγχρονες τάσεις και προτάσεις για τη διδασκαλία του μαθήματος Μελέτη του Περιβάλλοντος. Δειγματική διδασκαλία Μελέτης του Περιβάλλοντος» που συνδιοργάνωσε ο Σχολικός Σύμβουλος 4ης Περιφέρειας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αρκαδίας στην Τρίπολη, στις 14 Μαρτίου 2001

10

Επιμορφωτική Ημερίδα με θέμα: «Η αξιοποίηση της ομάδας στο σχολικό περιβάλλον» που πραγματοποίησαν οι Σχολικοί Σύμβουλοι 1ης και 4ης Περιφέρειας Αρκαδίας στην Τρίπολη στις 4 Σεπτεμβρίου 2012

  

 

 

ΣΤ.  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΗΜΕΡΙΔΕΣ

Συμμετείχε σε πάρα πολλά σεμινάρια και ημερίδες μεταξύ των οποίων και στα παρακάτω:

 

 

1

Σεμινάριο για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, 18-22 Ιανουαρίου 1977 που διοργανώθηκε από την Ανώτερη Σχολή Στελεχών Επιχειρήσεων ΚΑΤΕ Αθηνών

 

 

2

Ημερίδα με θέμα «Αθλητικό Marketing» που διοργάνωσε το ΤΕΙ Αθήνας στις 19 Ιουνίου 1996

 

 

3

Ημερίδα με θέμα «Δημόσιες Σχέσεις ως εργαλείο MARKETING και MANAGEMENT» που διοργάνωσε η Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ Αθηνών στις 20 Μαρτίου 1997

 

 

4

Διαπεριφερειακό σεμινάριο που διοργανώθηκε στην Αθήνα 3-4/7/1997 από ΕTUC - CES με θέμα «Παρέμβαση των διαρθρωτικών Ταμείων στις περιοχές του στόχου 1»

 

 

5

Ημερίδα με θέμα «Brands΄  Adventures» που διοργάνωσε η Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ Αθηνών

 

 

6

Ημερίδα με θέμα «Υγιεινή και Ασφάλεια της Εργασίας στο Δημόσιο» που διοργάνωσε η Γραμματεία Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας της ΑΔΕΔΥ στην Αθηνά στις 17 Σεπτεμβρίου 1998

 

 

7

Ημερίδα με θέμα: «Μαθησιακές Δυσκολίες - Δυσλεξία», στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ του ΥΠΕΠΘ που οργάνωσε και πραγματοποίησε το Πανεπιστήμιο Πατρών στις 27 Μαΐου 1999 στην Τρίπολη

 

 

8

Ημερίδα με θέμα: «Το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό σύστημα των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης» που διοργάνωσε η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας και το Ινστιτούτο Παιδαγωγικών Ερευνών-Μελετών της Δ.Ο.Ε. στο Ναύπλιο στις 27 Φεβρουαρίου 2006

 

 

9

Ημερίδα με θέμα «Διαθεματικό πλαίσιο προγραμμάτων σπουδών-ευέλικτη ζώνη» που διοργάνωσε η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας στα Ιωάννινα στις 17 Μαΐου 2004

 

 

10

Ημερίδα με θέμα «Δημόσια Διοίκηση: Προβλήματα και αδυναμίες, μέτρα στήριξης ώστε να επιτελέσει τον αναπτυξιακό και κοινωνικό της ρόλο» που συνδιοργάνωσαν η ΑΔΕΔΥ και η ΕΔΟΘ στη Θεσσαλονίκη στις 16 Σεπτεμβρίου 2004

 

 

11

Ημερίδα με θέμα «Υγιεινή και ασφάλεια στους χώρους εργασίας» που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ/ΑΔΕΔΥ Περιφέρειας Πελοποννήσου, στην Τρίπολη στις 16 Μαρτίου 2000

 

 

12

Ημερίδα με θέμα «Αναδιαρθρώσεις στη διοικητική δομή της δημόσιας διοίκησης της χώρας και η οργανωτική ανασυγκρότηση του συνδικαλιστικού κινήματος» που διοργάνωσε η ΑΔΕΔΥ στην Καλαμάτα στις 31 Οκτωβρίου 1997

 

 

13

Περιφερειακή Ημερίδα με θέμα: «Το μέλλον της Ένωσης-Νέες μορφές διακυβέρνησης-Ο ρόλος της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών» που συνδιοργάνωσαν το Τμήμα Ευρωπαϊκών Θεμάτων και το Νομαρχιακό Τμήμα της ΑΔΕΔΥ Νομού Αρκαδίας

 

 

14

Ημερίδα με θέμα: «Το ασφαλιστικό» που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ/ΑΔΕΔΥ στην Τρίπολη, στις 22 Οκτωβρίου 2000

 

 

 

ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΩΝ -ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

1

Έκφραση Συγχαρητηρίων από Σχολικό Σύμβουλο 5ης Περιφέρειας Μεσσηνίας, 1η Μαρτίου 1989

2

Έκφραση Συγχαρητηρίων από Σχολικό Σύμβουλο 5ης Περιφέρειας Μεσσηνίας, 26 Μαρτίου 1989

3

Τιμητική Διάκριση από το Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αρκαδίας, 17 Δεκεμβρίου 1999

4

Τιμητική διάκριση από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αρκαδίας, 30 Ιανουαρίου 2001

5

Έκφραση συγχαρητηρίων από το Σχολικό Σύμβουλο 1ης Περιφέρειας Αρκαδίας, 20 Ιουνίου 2001

 

 

ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

ΒΙΒΛΙΑ

1

Οι δυνάμεις εργασίας στην εκπαίδευση και στο δημόσιο τομέα, έκδοση του ιδίου, 2011

2

Η ιστορική πορεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Μεσσηνίας, εκδόσεις «Comteko E.Π.Ε.», 1997

3

Το παιδί και η μικρή οθόνη, έκδοση του ιδίου,1990

4

Πυλία: Πνευματικό Επίπεδο και Παιδεία από την αρχαιότητα μέχρι την Καποδιστριακή Περίοδο, έκδοση του ιδίου, 1988

5

Η Αυτοδιοίκηση στην Αρκαδία (1834-1999),  εκδόσεις «ΚΑΜΠΥΛΗ», 1999

6

Μεσσηνιακή Εκατόμβη 1940-1944, εκδόσεις «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ», 2000

7

Αρκαδική Εκατόμβη, τόμοι 2, εκδόσεις «Τυποεκτυπωτική», 2002

8

Τα συνέδρια της ΑΔΕΔΥ 1926-2001, τόμοι 2,  2004

9

Ο Άγγελος Σικελιανός και το έργο του Ο Αλαφροϊσκιωτος, 1990

10

Η ιστορία του Νομαρχιακού Τμήματος ΑΔΕΔΥ Αρκαδίας, 2007

11

Βουφράδα, 2004

12

Η ΑΔΕΔΥ μέσα από τα μάτια του γελοιογράφου Η. Σκουλά, 2007

13

Η Διδακτική των Μαθηματικών στο Δημοτικό Σχολείο - Νέες Λογικομαθηματικές Έννοιες, 1988

14

Οι ατομικές διαφορές στη νοημοσύνη, 1989

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Μεταξύ των εργασιών που έχει πραγματοποιήσει συμπεριλαμβάνονται και οι εξής:

1

Δημοσιογραφικό ΜΑRKETING, εργασία που χρησιμοποιήθηκε ως βασικό εγχειρίδιο στη Σχολή Δημοσιογραφίας «ΡΟΗ»», Τρίπολη, 1995

2

Δημόσιες Σχέσεις, εργασία που χρησιμοποιήθηκε ως βασικό εγχειρίδιο στη Σχολή Δημοσιογραφίας «ΡΟΗ», Τρίπολη, 1995

3

Η Ελληνική Βιομηχανία: Εξελίξεις κατά την τελευταία 10/ετία, κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας, ελληνικές εξαγωγές και μέτρα υποβοήθησης, Αθήνα 1979. (Πτυχιακή εργασία στο Τμήμα Μarketing)

4

Tεχνοεπαγγελματική Εκπαίδευση στην Ελλάδα, Αθήνα, 1979

 

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ

Κατά καιρούς δημοσίευσε αρκετά άρθρα σε περιοδικά και στον τοπικό τύπο. Ενδεικτικά αναφέρουμε τα παρακάτω:

1

«Η διαφήμιση και τα παιδιά μας», περιοδικό «Έκφραση», τεύχος 3, Μάρτιος 1993

2

«Διαπαιδαγωγώντας τη φιλοπόλεμη γενιά», εφημερίδα «Αρκαδικά Νέα», αριθ. φύλλου 2163, 17 Φεβρουαρίου 1991

3

«Ο Εθνικός Διάλογος για την Παιδεία», εφημερίδα «Καθημερινά Νέα», αριθ. φύλλου 1112, 29 Μαρτίου 1991

4

«Παιδαγωγική Εγκληματικότητα και Τηλεόραση», περιοδικό «Έκφραση», τεύχος 1, Σεπτέμβριος 1992

5

«Το παιδί και η τηλεόραση», Εφημερίδα «Η Πρόοδος», αριθ. φύλλου 48, Μάιος 1991

6

«Η ονομασία του τέως δήμου Βουφράδας», περιοδικό «Έκφραση», τεύχος 2, Φεβρουάριος 1992

7

«Φουντώνει η ανεργία στο χώρο των Δασκάλων και των Νηπιαγωγών», εφημερίδα «Δημοσιογράφος», αριθ. φύλλου 13, 20 Φεβρουαρίου 1995

8

«Βασική προϋπόθεση για την ανάκαμψη του συνδικαλιστικού κινήματος, είναι η συμμετοχή», Εφημερίδα «Εκπαιδευτική Έκφραση», αριθ. φύλλου 4, 22 Νοεμβρίου 1994

9

«Τα Νέα Αθεϊκά και η δίκη του Γληνού», εφημερίδα «Ενημέρωση», αριθ. φύλλου 4, 15 Ιανουαρίου 1991

10

«Είσοδος Νέων Κατοίκων στη Βορειοανατολική Πυλία στα τέλη του 18ου αιώνα», περιοδικό «Έκφραση», τεύχος 6. Δεκέμβριος 1993

11

«Τι θα γίνει με την εξομοίωση;», εφημερίδα «Εκπαιδευτική Έκφραση», αριθ. φύλλου 2, Μάρτιος 1994

12

«Ο Δήμος Εράνης και οι προερχόμενες απ΄ αυτόν κοινότητες», περιοδικό «Φιλιατρά», τεύχος 146, Απρίλιος - Ιούνιος 1997

13

«Οι πολιτικές ενώνουν αλλά και χωρίζουν τους λαούς», εφημερίδα «Ελευθερία», Φ. 6116, 18-11-1999

 

 

  

 ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

Α. Φοιτητικό κίνημα

Συμμετείχε ενεργά στο φοιτητικό κίνημα  με την παράταξη της ΠΑΣΠ στα ΚΑΤΕΕ της Αθήνας και αμέσως μετά στο σπουδαστικό κίνημα των σπουδαστών των Παιδαγωγικών Ακαδημιών. Ήταν από τους πρωτεργάτες του αγώνα για την ανωτατοποίηση των Παιδαγωγικών Ακαδημιών και την ίδρυση της ΠΑΣΠ στην Παιδαγωγική Ακαδημία Τρίπολης.

Β. Συνδικαλιστικό Κίνημα

Ως δάσκαλος και ως δημόσιος υπάλληλος συμμετείχε ενεργά στο εκπαιδευτικό και δημοσιοϋπαλληλικό συνδικαλιστικό κίνημα τόσο σε τοπικό όσο και σε κεντρικό επίπεδο μέσα από τις δυνάμεις της ΠΑΣΚ Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και της ΠΑΣΚ Δημοσίων Υπαλλήλων.

Η πορεία του και η δράση του στα συνδικαλιστικά σωματεία αποτυπώνεται ως εξής:

1

Συμμετείχε στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών Πυλίας «ΤΟ ΝΑΥΑΡΙΝΟ»:

α. Το συνδικαλιστικό έτος 1987-1988 ως ταμίας του Δ.Σ.

β. Το συνδικαλιστικό έτος 1988-1989 ως μέλος του Δ.Σ.

γ. Το συνδικαλιστικό έτος 1989-1990 ως μέλος του Δ.Σ.

2

Συμμετείχε στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών Μεσσηνίας:

α. Το συνδικαλιστικό έτος 1991-1992 ως ειδ. γραμματέας του Δ.Σ.

β. Το συνδικαλιστικό έτος 1992-1993 ως πρόεδρος του Δ.Σ.

γ. Το συνδικαλιστικό έτος 1993-1994 ως αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

3

Συμμετείχε στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Αρκαδίας:

α. Το συνδικαλιστικό έτος 1994-1995 ως αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

β. Το συνδικαλιστικό έτος 1995-1996 ως αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

γ. Το συνδικαλιστικό έτος 1996-1997 ως αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

δ. Το συνδικαλιστικό έτος 1997-1998 ως αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

4

Συμμετείχε  εκλεγμένος αντιπρόσωπος στην 60η, στην 61η, στην  63η, στην 64η και στην 66η Γενική Συνέλευση της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας.

5

Συμμετείχε στο Νομαρχιακό Τμήμα της ΑΔΕΔΥ Αρκαδίας:

α.  Από το Σεπτέμβριο του 1996 ως το  Σεπτέμβριο του 1998 ως αντιπρόεδρος

β. Από το Σεπτέμβριο του 1998 ως το Σεπτέμβριο του 2000 ως πρόεδρος.

6

Συμμετείχε στο Γενικό συμβούλιο της ΑΔΕΔΥ από το 1995 ως το 2001

7

Από το Νοέμβριο του 2001 συμμετέχει στην Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ

8

Συμμετείχε στο 28ο, 29ο, 30ο, 31ο, 32ο  και στο 33ο συνέδριο της ΑΔΕΔΥ

 

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ

1

Συμμετείχε στη συντακτική ομάδα του πολιτιστικού περιοδικού «Έκφραση»

2

Εκδίδει τη δίμηνη ιστορική και πολιτιστική εφημερίδα «Το Βλάση»

3

Συμμετείχε στη συντακτική επιτροπή του παιδικού περιοδικού «Παιδικοί Παλμοί»

 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

Πολιτικά  αγωνίζεται, από τα φοιτητικά του χρόνια, μέσα από τις γραμμές του ΠΑΣΟΚ. Για πολλά χρόνια διατέλεσε μέλος Νομαρχιακής Επιτροπής Αρκαδίας, ενώ πολιτική δράση είχε και στη Μεσσηνία. Διατέλεσε, επίσης, Γραμματέας της Περιφερειακής Επιτροπής ΠΑΣΟΚ Πελοποννήσου καθώς και μέλος του Εθνικού Συμβουλίου. Συμμετείχε ως εκλεγμένος αντιπρόσωπος στα περισσότερα συνέδρια του ΠΑΣΟΚ. Από τον Μάιο του 2008 μέχρι το Δεκέμβρη του 2009 ήταν Γραμματέας Περιφερειακών Οργανώσεων του ΠΑΣΟΚ (πρώην οργανωτικό) θέση που του εμπιστεύτηκε ο Πρόεδρος του Κινήματος Γιώργος Παπανδρέου. Επίσης διατέλεσε και Γραμματέας του ενοποιημένου Τομέα Περιφερειακών Οργανώσεων & Κινητοποιήσεων.

 

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ & ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ

Είναι μέλος:

1

Σύνδεσμο ιστορικών συγγραφέων Ελλάδας

2

Εταιρία Διάσωσης Ιστορικών Αρχείων Πελοποννήσου

3

Σύλλογο Απανταχού Βλασαίων «ΤΟ ΒΛΑΣΗ»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχεδίαση & κατασκευή: Βασίλης Φουρτούνης
copyright © 2008:Τάσος Αποστολόπουλος