Τα αποτελέσματα της Α' & Β' Κυρικής

των Περιφερειακών εκλογών 2010 στον τέως Δήμο Βουφράδος

Παρακάτω δημοσιεύουμε τα συνολικά αποτελέσματα αλλά και ανά δημοτικό διαμέρισμα στον τέως Δήμο Βουφράδος.

Τέως Δήμος ΒΟΥΦΡΑΔΟΣ
Εγγεγραμμένοι: 2421 Ψήφισαν: 1262 Ακυρα: 49 Λευκά: 35 Εγκυρα: 1175 Αποχή: 50,42%
Συνδυασμός Α' ΚΥΡΙΑΚΗ  Β' ΚΥΡΙΑΚΗ 
Ψήφοι Ποσοστό Ψήφοι Ποσοστό
 ΔΥΝΑΤΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 548 46,64% 478 53,11%
 ΝΕΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ 404 34,38% 422 46,89%
 ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 107 9,11%    
 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 66 5,62%    
 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΟΥ ΜΩΡΙΑ 22 1,87%    
 ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟ ΜΩΡΙΑ 13 1,11%    
 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ συνεργασία 10 0,85%    
 ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ 5 0,43%    

228o Εκλογικό Τμήμα Χατζή - Δημοτική Ενότητα ΒΟΥΦΡΑΔΟΣ
Εγγεγραμμένοι: 476 Ψήφισαν: 236 Ακυρα: 15 Λευκά: 11 Εγκυρα: 210 Αποχή: 50,42%
Συνδυασμός Α' ΚΥΡΙΑΚΗ  Β' ΚΥΡΙΑΚΗ 
Ψήφοι Ποσοστό Ψήφοι Ποσοστό
 ΔΥΝΑΤΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ  93  44,3 %  83 52,53%
 ΝΕΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ  83  39,5 %  75 47,47
 ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  14  6,7 %     
 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  11  5,2 %     
 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΟΥ ΜΩΡΙΑ  5  2,4 %     
 ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟ ΜΩΡΙΑ  2  1 %     
 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ συνεργασία  2  1 %     
 ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ  0  0 %     

229o Εκλογικό Τμήμα Χατζή - Δημοτική Ενότητα ΒΟΥΦΡΑΔΟΣ
Εγγεγραμμένοι: 475 Ψήφισαν: 247 Ακυρα: 16 Λευκά: 6 Εγκυρα: 225 Αποχή: 48%
Συνδυασμός Α' ΚΥΡΙΑΚΗ  Β' ΚΥΡΙΑΚΗ 
Ψήφοι Ποσοστό Ψήφοι Ποσοστό
 ΔΥΝΑΤΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ  92  40,9 %  90 49,45%
 ΝΕΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ  81  36 %  92 50,55%
 ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  25  11,1 %     
 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  13  5,8 %     
 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΟΥ ΜΩΡΙΑ  5  2,2 %     
 ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟ ΜΩΡΙΑ  3  1,3 %     
 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ συνεργασία  3  1,3 %     
 ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ  3  1,3 %     

230o Εκλογικό Τμήμα Βλασίου - Δημοτική Ενότητα ΒΟΥΦΡΑΔΟΣ
Εγγεγραμμένοι: 247 Ψήφισαν: 128 Ακυρα: 4 Λευκά: 0 Εγκυρα: 124 Αποχή: 48,18%
Συνδυασμός Α' ΚΥΡΙΑΚΗ  Β' ΚΥΡΙΑΚΗ 
Ψήφοι Ποσοστό Ψήφοι Ποσοστό
 ΔΥΝΑΤΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ  53  42,7 %  36 46,75%
 ΝΕΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ  45  36,3 %  41 53,25%
 ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  13  10,5 %     
 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  13  10,5 %     
 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΟΥ ΜΩΡΙΑ  0  0 %     
 ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟ ΜΩΡΙΑ  0  0 %     
 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ συνεργασία  0  0 %     
 ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ  0  0 %     

231o Εκλογικό Τμήμα Κουρτακίου - Δημοτική Ενότητα ΒΟΥΦΡΑΔΟΣ
Εγγεγραμμένοι: 175 Ψήφισαν: 104 Ακυρα: 1 Λευκά: 5 Εγκυρα: 98 Αποχή: 40,57%
Συνδυασμός Α' ΚΥΡΙΑΚΗ  Β' ΚΥΡΙΑΚΗ 
Ψήφοι Ποσοστό Ψήφοι Ποσοστό
 ΔΥΝΑΤΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ  52  53,1 %  44 55%
 ΝΕΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ  36  36,7 %  36 45%
 ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  7  7,1 %     
 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  2  2 %     
 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΟΥ ΜΩΡΙΑ  1  1 %     
 ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟ ΜΩΡΙΑ  0  0 %     
 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ συνεργασία  0  0 %     
 ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ  0  0 %     

232o Εκλογικό Τμήμα Μηλιωτίου - Δημοτική Ενότητα ΒΟΥΦΡΑΔΟΣ
Εγγεγραμμένοι: 236 Ψήφισαν: 139 Ακυρα: 2 Λευκά: 1 Εγκυρα: 136 Αποχή: 41,1%
Συνδυασμός Α' ΚΥΡΙΑΚΗ  Β' ΚΥΡΙΑΚΗ 
Ψήφοι Ποσοστό Ψήφοι Ποσοστό
 ΔΥΝΑΤΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ  63  46,3 %  51 47,66%
 ΝΕΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ  40  29,4 %  56 52,34%
 ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  14  10,3 %     
 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  9  6,6 %     
 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΟΥ ΜΩΡΙΑ  3  2,2 %     
 ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟ ΜΩΡΙΑ  3  2,2 %     
 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ συνεργασία  2  1,5 %     
 ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ  2  1,5 %     

233o Εκλογικό Τμήμα Πετριτσίου - Δημοτική Ενότητα ΒΟΥΦΡΑΔΟΣ
Εγγεγραμμένοι: 417 Ψήφισαν: 196 Ακυρα: 10 Λευκά: 3 Εγκυρα: 183 Αποχή: 53%
Συνδυασμός Α' ΚΥΡΙΑΚΗ  Β' ΚΥΡΙΑΚΗ 
Ψήφοι Ποσοστό Ψήφοι Ποσοστό
 ΔΥΝΑΤΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ  90  49,2 %  94 62,67%
 ΝΕΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ  58  31,7 %  56 37,33%
 ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  17  9,3 %     
 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  11  6 %     
 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΟΥ ΜΩΡΙΑ  4  2,2 %     
 ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟ ΜΩΡΙΑ  2  1,1 %     
 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ συνεργασία  1  0,5 %     
 ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ  0  0 %     

234o Εκλογικό Τμήμα Χαραυγής - Δημοτική Ενότητα ΒΟΥΦΡΑΔΟΣ
Εγγεγραμμένοι: 395 Ψήφισαν: 212 Ακυρα: 4 Λευκά: 9 Εγκυρα: 199 Αποχή: 46,33%
Συνδυασμός Α' ΚΥΡΙΑΚΗ  Β' ΚΥΡΙΑΚΗ 
Ψήφοι Ποσοστό Ψήφοι Ποσοστό
 ΔΥΝΑΤΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ  105  52,8 %  80 54,79%
 ΝΕΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ  61  30,7 %  66 45,21%
 ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  17  8,5 %     
 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  7  3,5 %     
 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΟΥ ΜΩΡΙΑ  4  2 %     
 ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟ ΜΩΡΙΑ  3  1,5 %     
 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ συνεργασία  2  1 %     
 ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ  0  0 %