Τα αποτελέσματα της Α' & Β' Κυρικής

των Δημοτικών εκλογών 2010 στον τέως Δήμο Βουφράδος

 

Παρακάτω δημοσιεύουμε τα συνολικά αποτελέσματα αλλά και ανά δημοτικό διαμέρισμα στον τέως Δήμο Βουφράδος.

 

Τέως Δήμος ΒΟΥΦΡΑΔΟΣ
Εγγεγραμμένοι: 2421 Ψήφισαν: 1261 Ακυρα: 43 Λευκά: 10 Εγκυρα: 1208 Αποχή: 50,10%
Συνδυασμός Α' ΚΥΡΙΑΚΗ  β' ΚΥΡΙΑΚΗ 
Ψήφοι Ποσοστό Ψήφοι Ποσοστό
 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕΣΣΗΝΗΣ 662 54,80% 482 53,25%
 ΕΝΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ 418 34,60% 423 46,74%
 ΝΕΑ ΠΝΟΗ 92 7,62%    
 ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 36 2,98%    

 

228o Εκλογικό Τμήμα Χατζή - Δημοτική Ενότητα ΒΟΥΦΡΑΔΟΣ
Εγγεγραμμένοι: 476 Ψήφισαν: 236 Ακυρα: 11 Λευκά: 4 Εγκυρα: 221 Αποχή: 50,42%
Συνδυασμός Α' ΚΥΡΙΑΚΗ  Β' ΚΥΡΙΑΚΗ 
Ψήφοι Ποσοστό Ψήφοι Ποσοστό
 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕΣΣΗΝΗΣ  103  46,6 %  87 54,04%
 ΕΝΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ  85  38,5 %  74 45,96%
 ΝΕΑ ΠΝΟΗ  19  8,6 %     
 ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ  14  6,3 %     

 

229o Εκλογικό Τμήμα Χατζή - Δημοτική Ενότητα ΒΟΥΦΡΑΔΟΣ
Εγγεγραμμένοι: 475 Ψήφισαν: 247 Ακυρα: 9 Λευκά: 2 Εγκυρα: 236 Αποχή: 48%
Συνδυασμός Α' ΚΥΡΙΑΚΗ  Β' ΚΥΡΙΑΚΗ 
Ψήφοι Ποσοστό Ψήφοι Ποσοστό
 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕΣΣΗΝΗΣ  113  47,9 %  95 52,20%
 ΕΝΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ  83  35,2 %  87 47,80%
 ΝΕΑ ΠΝΟΗ  28  11,9 %     
 ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ  12  5,1 %     

230o Εκλογικό Τμήμα Βλασίου - Δημοτική Ενότητα ΒΟΥΦΡΑΔΟΣ
Εγγεγραμμένοι: 247 Ψήφισαν: 128 Ακυρα: 3 Λευκά: 0 Εγκυρα: 125 Αποχή: 48,18%
Συνδυασμός Α' ΚΥΡΙΑΚΗ  Β' ΚΥΡΙΑΚΗ 
Ψήφοι Ποσοστό Ψήφοι Ποσοστό
 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕΣΣΗΝΗΣ  64  51,2 %  34 44,16%
 ΕΝΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ  58  46,4 %  43 55,84%
 ΝΕΑ ΠΝΟΗ  3  2,4 %     
 ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ  0  0 %     

231o Εκλογικό Τμήμα Κουρτακίου - Δημοτική Ενότητα ΒΟΥΦΡΑΔΟΣ
Εγγεγραμμένοι: 175 Ψήφισαν: 103 Ακυρα: 1 Λευκά: 1 Εγκυρα: 101 Αποχή: 41,14%
Συνδυασμός Α' ΚΥΡΙΑΚΗ  Β' ΚΥΡΙΑΚΗ 
Ψήφοι Ποσοστό Ψήφοι Ποσοστό
 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕΣΣΗΝΗΣ  100  99 %  53 67,95%
 ΕΝΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ 0 0 %  25 32,05%
 ΝΕΑ ΠΝΟΗ  0  0 %     
 ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 1 1%    

232o Εκλογικό Τμήμα Μηλιωτίου - Δημοτική Ενότητα ΒΟΥΦΡΑΔΟΣ
Εγγεγραμμένοι: 236 Ψήφισαν: 139 Ακυρα: 4 Λευκά: 0 Εγκυρα: 135 Αποχή: 41,1%
Συνδυασμός Α' ΚΥΡΙΑΚΗ  Β' ΚΥΡΙΑΚΗ 
Ψήφοι Ποσοστό Ψήφοι Ποσοστό
 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕΣΣΗΝΗΣ  61  45,2 %  44 41,12%
 ΕΝΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ  51  37,8 %  63 58,88%
 ΝΕΑ ΠΝΟΗ  23  17 %     
 ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ  0  0 %     

233o Εκλογικό Τμήμα Πετριτσίου - Δημοτική Ενότητα ΒΟΥΦΡΑΔΟΣ
Εγγεγραμμένοι: 417 Ψήφισαν: 196 Ακυρα: 7 Λευκά: 2 Εγκυρα: 187 Αποχή: 53%
Συνδυασμός Α' ΚΥΡΙΑΚΗ  Β' ΚΥΡΙΑΚΗ 
Ψήφοι Ποσοστό Ψήφοι Ποσοστό
 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕΣΣΗΝΗΣ  119  63,6 %  89 59,33%
 ΕΝΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ  53  28,3 %  61 40,67%
 ΝΕΑ ΠΝΟΗ  9  4,8 %     
 ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ  6  3,2 %     

234o Εκλογικό Τμήμα Χαραυγής - Δημοτική Ενότητα ΒΟΥΦΡΑΔΟΣ
Εγγεγραμμένοι: 395 Ψήφισαν: 212 Ακυρα: 8 Λευκά: 1 Εγκυρα: 203 Αποχή: 46,33%
Συνδυασμός Α' ΚΥΡΙΑΚΗ  Β' ΚΥΡΙΑΚΗ 
Ψήφοι Ποσοστό Ψήφοι Ποσοστό
 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕΣΣΗΝΗΣ  102  50,2 %  80 53,33%
 ΕΝΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ  87  42,9 %  70 46,67%
 ΝΕΑ ΠΝΟΗ  10  4,9 %     
 ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ  4  2 %