Προσωρινή διοίκηση διορισμένη από το δικαστήριο

 

Με την έγκριση του καταστατικού του Συλλόγου των Απανταχού Βλασαίων «ΤΟ ΒΛΑΣΗ», στις 13 Ιανουαρίου 2002, από το Πρωτοδικείο Καλαμάτας, ορίστηκε και η προσωρινή διοίκηση αποτελούμενη από τους: Αποστολόπουλο Παναγιώτη του Μιχαήλ, Αποστολόπουλο Αναστάσιο του Νικολάου, Μαρινοπούλου Παναγιώτα του Κωνσταντίνου, Μυλωνά Κωνσταντίνο του Θεοδώρου, Γαλάζιο Παύλο του Σπύρου, Νταή Ανέστη του Δημητρίου, Παπαδάτο Παναγιώτη του Χαραλάμπους.

Η προσωρινή διοίκηση συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

α/α Ιδιότητα Επώνυμο Όνομα
1 Πρόεδρος Αποστολόπουλος Παναγιώτης
2 Αντιπρόεδρος Γαλάζιος Παύλος
3 Γενικός Γραμματέας Νταής Ανέστης
4 Ταμίας Μυλωνάς Κωνσταντίνος
5 Ειδικός Γραμματέας Μαρινοπούλου Παναγιώτα
6 Οργανωτικός Γραμματέας Παπαδάτος Παναγιώτης
7 Υπεύθυνος Εκδόσεων & Δημοσίων Σχέσεων Αποστολόπουλος Τάσος

Την προσωρινή διοίκηση του Συλλόγου των Απανταχού Βλασαίων το «Βλάση» αποτέλεσαν οι: (Απ΄ αριστερά στη φωτογραφία) Γαλάζιος Παύλος, Μαρινοπούλου Παναγιώτα, Μυλωνάς Κώστας, Αποστολόπουλος Παναγιώτης, Νταής Ανέστης, Αποστολόπουλος Τάσος και Παπαδάτος Τάκης.