Συνάντηση με πολιτική ηγεσία υπουργείου Εσωτερικών

Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 2012

Περιγραφή: Περιγραφή: C:\Users\user\Desktop\Συνέντευξη στον ΑΡΚΑ\ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ\ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΣΟΣ.JPGΠεριγραφή: http://www.fofigennimata.gr/layout/zooms/photo3.jpgΠεριγραφή: http://s.enet.gr/resources/2009-12/giannitsis-thumb-large.jpgΣτο επίκεντρο αντιπαράθεσης μεταξύ των γενικών γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας και των αιρετών περιφερειαρχών βρέθηκε καθόλη τη διάρκεια της εβδομάδας το άρθρο 22 του νέου νομοσχεδίου «σκούπα» του υπουργείου Εσωτερικών που ρυθμίζει σειρά θεμάτων για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση ενώ παράλληλα ενσωματώνει οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μεταναστευτική πολιτική.

Σύμφωνα με το άρθρο 22 του νομοσχεδίου προτείνεται να δημιουργηθεί σε κάθε αποκεντρωμένη διοίκηση ένα ταμείο νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Ταμείο Αποκεντρωμένης Διοίκησης...», σκοπός του οποίου θα είναι «η διαχείριση πιστώσεων του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, χρηματοδοτήσεων φορέων του δημόσιου τομέα και άλλων νομικών προσώπων, χρηματοδοτήσεων προερχομένων από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διεθνών οργανισμών και λοιπών φορέων του εξωτερικού, οι οποίες αφορούν σε αναπτυξιακά προγράμματα στους τομείς αρμοδιότητας των αποκεντρωμένων διοικήσεων».

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις προτεινόμενες διατάξεις του νομοσχεδίου οι πόροι του Ταμείου θα προέρχονται από ποσοστό από τις χρηματοδοτήσεις τις οποίες διαχειρίζεται και το οποίο προσδιορίζεται με απόφαση των υπουργών Εσωτερικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, έσοδα από την επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών, έσοδα από τη συμμετοχή σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έσοδα από τη σύναψη δανείων, έσοδα από την παροχή υπηρεσιών, την εκτέλεση εργασιών και τη διεξαγωγή ερευνών και την εκπόνηση μελετών και προγραμμάτων, έσοδα από κάθε είδους επιχορηγήσεις, έσοδα από δωρεές, κληροδοτήματα, κληρονομιές, έσοδα από την περιουσία του Ταμείου καθώς και έσοδα από κάθε άλλη πηγή.

Η πρόταση του υπουργείου Εσωτερικών προκάλεσε την άμεση αντίδραση των αιρετών περιφερειαρχών, που θεώρησαν ότι η σύσταση ενός Ταμείου Αποκεντρωμένης Διοίκησης ακυρώνει τον αναπτυξιακό ρόλο των Περιφερειών με τη δημιουργία πρόσθετου οργάνου αναπτυξιακού προγραμματισμού που «φανερώνει τη μειωμένη εμπιστοσύνη που έχει η κεντρική διοίκηση στις Περιφέρειες αναφορικά με τον αναπτυξιακό τους ρόλο».

Σε 26σελιδο υπόμνημά της που απέστειλε την προηγούμενη Τρίτη στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εσωτερικών η Ένωση Περιφερειών εκτιμά ότι με τις διατάξεις του συγκεκριμένου νομοσχεδίου υπονομεύεται σε αρκετά σημεία η λογική του «Καλλικράτη», στο μέτρο που συνιστά υπαναχώρηση από βασικές αρχές και παραδοχές του νομοθέτη προσθέτοντας ότι το συγκεκριμένο Νομοσχέδιο αντί να επιλύει προβλήματα τα οποία έχουν επισημανθεί από τα συλλογικά όργανα της αυτοδιοίκησης τον πρώτο χρόνο λειτουργίας των θεσμών του «Καλλικράτη», δημιουργεί νέα ακόμα πιο δυσεπίλυτα προβλήματα.

Την επόμενη ημέρα (Τετάρτη) μάλιστα σε συνάντησή τους με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εσωτερικών οι περιφερειάρχες, οι οποίοι ως γνωστόν επιδιώκουν τη συρρίκνωση των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, ζήτησαν επίσημα την απόσυρση του άρθρου 22, την οποία διαφάνηκε ότι πέτυχαν σύμφωνα με τις δηλώσεις των προέδρων της ΕΝΠΕ Γιάννη Σγουρού και της ΚΕΔΕ Κώστα Ασκούνη αμέσως μετά τη συνάντηση.

Το θέμα επανήλθε προχθές το μεσημέρι στη συνάντηση της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Εσωτερικών με τους γενικούς γραμματείς των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων μέσα σε ένα ιδιαίτερα βαρύ πολιτικό κλίμα, που διαμορφωνόταν από τις διαδοχικές παραιτήσεις κυβερνητικών στελεχών, τις ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις και τα μέτωπα των λαϊκών αντιδράσεων κατά του νέου Μνημονίου και των σκληρών μέτρων λιτότητας που περιλαμβάνει.

Με τον υπουργό Εσωτερικών κ. Τάσο Γιαννίτση να έχει επιφορτιστεί τη διαχείριση της κρίσης αλλά με παρόντες την αναπληρώτρια υπουργό κ. Φώφη Γεννηματά και τον υφυπουργό κ. Πάρι Κουκουλόπουλο οι γενικοί υπεραμύνθηκαν της ανάγκης σύστασης του προτεινόμενου Ταμείου –η Αποκεντρωμένη Διοίκηση παραμένει από τις ελάχιστες αν όχι η μόνη διοικητική δομή χωρίς διαχειριστικό φορέα- υποστηρίζοντας ότι μόνο με τη στήριξη του Ταμείου μπορούν να ασκηθούν οι κρατικές αρμοδιότητες.

Οι σχεδιαζόμενες νέες ρυθμίσεις για τις κατεδαφίσεις αυθαιρέτων, η οργάνωση και λειτουργία των νέων υπηρεσιών για τους αλλοδαπούς, η διαχείριση εσόδων από κληροδοτήματα είναι μερικές από τις αρμοδιότητες που δεν μπορούν να ασκηθούν αν δεν υπάρχει ειδικός φορέας διαχείρισης, επισημαίνουν οι γενικοί γραμματείς των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, προσθέτοντας ότι η σύσταση του Ταμείου δεν συνιστά ούτε πισωγύρισμα έναντι της μεγάλης διοικητικής μεταρρύθμισης του «Καλλικράτη» ούτε προσδοκίες για επαναφορά αρμοδιοτήτων και πόρων που διαχειρίζεται η αιρετή Περιφέρεια (όπως τμήμα του ΕΣΠΑ) καθώς «οι δύο δομές έχουν προσδιορισμένους και διακριτούς ρόλους...».

Οι απόψεις των δύο πλευρών στο πλαίσιο της διαβούλευσης καταγράφηκαν και αναμένονται οι τελικές αποφάσεις του υπουργείου Εσωτερικών για τη διαμόρφωση του τελικού κειμένου του νομοσχεδίου που πρόκειται να κατατεθεί σύντομα για ψήφιση στη Βουλή, εφόσον φυσικά οι πολιτικές εξελίξεις το επιτρέψουν.

Εφόσον τελικώς αποφασιστεί να συσταθεί το Ταμείο Αποκεντρωμένης Διοίκησης προτείνεται να διοικείται από το διοικητικό συμβούλιο και τον πρόεδρο. Το διοικητικό συμβούλιο συγκροτείται με απόφαση του γενικού γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης για διετή θητεία και θα αποτελείται από τον γενικό γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ως πρόεδρο, τους γενικούς διευθυντές της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οικονομικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Το Ταμείο θα στελεχώνεται αποκλειστικά από υπαλλήλους που αποσπώνται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης από τις υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ή των ΟΤΑ ή νομικών προσώπων του δημοσίου τομέα που υπηρετούν εντός των ορίων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Η απόσπαση γίνεται για χρονικό διάστημα μέχρι δύο ετών και μπορεί να παραταθεί για ένα ακόμη έτος κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων. Το σύνολο των υπαλλήλων που αποσπώνται δεν μπορεί να υπερβαίνει τους οκτώ.