Απάντηση Γενικού Γραμματέα Τάσου Αποστολόπουλου στη Νομαρχιακή Επιχείρηση Ανάπτυξης Αχαΐας

Τετάρτη 08 Φεβρουαρίου 2012

Περιγραφή: C:\Users\user\Desktop\Συνέντευξη στον ΑΡΚΑ\ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ\ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΣΟΣ.JPG

Σε απάντηση ανακοίνωσης της Νομαρχιακής Επιχείρησης Ανάπτυξης Αχαΐας, αναφορικά με την έγκριση σύναψης μισθώσεων έργου, δίνεται στη δημοσιότητα η σχετική απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, η οποία εξάλλου είναι αναρτημένη και στο Διαδίκτυο.

Επισημαίνεται ακόμη ότι η έγκριση της σύναψης των εν λόγω συμβάσεων έργου, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, αποτελεί ουσιαστική προϋπόθεση για τη δρομολόγηση της διαδικασίας.