Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για την κατασκευή οδικών έργων στη Λακωνία

Πέμπτη 02 Φεβρουαρίου 2012

Περιγραφή: http://www.web-greece.gr/map_greece/maps/map_lakonia_sm.gifΜε απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου κ. Τάσου Αποστολόπουλου κηρύσσεται αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων για λόγους δημοσίας ωφελείας και συγκεκριμένα για την κατασκευή του έργου «Βελτίωση της Οδού Γύθειο-Αρεόπολη-Γερολιμένας» προϋπολογισμού 13.203.000 ευρώ.. Η απαλλοτρίωση αφορά ακίνητα συνολικού εμβαδού 234.144,88 τετ. μ και κηρύσσεται υπέρ Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας. Χρηματοδοτείται με δαπάνη της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Πελοποννήσου, η οποία θα αντιμετωπιστεί με πιστώσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα-Πελοπόννησος-Ιόνιοι Νήσοι» 2007-2013 για έργα αρμοδιότητας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.