Έγκριση συνάψεων μισθώσεων έργου από τη νομαρχιακή επιχείρηση ανάπτυξης Αχαΐας

Πέμπτη 02 Φεβρουαρίου 2012

Περιγραφή: foto%20perif%20dyt%20el

Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου κ. Τάσου Αποστολόπουλου εγκρίθηκε η σύναψη μισθώσεων έργου έναντι συνολικής αμοιβής 450.200 ευρώ από τη Νομαρχιακή Επιχείρηση Ανάπτυξης Αχαΐας στο πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων που υλοποιεί για το έτος 2012.

 

Αναλυτικά, οι εγκριθείσες θέσεις ανά πρόγραμμα έχουν ως εξής:

 

1. Για την υλοποίηση του προγράμματος INTEGRASTE

 • 1 Π.Ε. Ηλεκτρολόγο/Μηχανολόγο Μηχανικό.
 • 1 Π.Ε. Περιβάλλοντος ή Π.Ε./Τ.Ε. Γεωπόνο ή Π.Ε. Δασολόγο ή Τ.Ε. Έργων Υποδομής ή δομικών έργων.
 • 1 Π.Ε. Ευρωπαϊκών ή συναφών Σπουδών.
 • 1 Π.Ε. Μηχανικό Πληροφορικής.

2. Για την υλοποίηση του προγράμματος F:ACTS!

 • 1 Π.Ε. Ευρωπαϊκών ή συναφών Σπουδών.
 • 1 Π.Ε. Περιβάλλοντος ή Π.Ε./Τ.Ε. Γεωπόνο ή Π.Ε. Δασολόγο ή Τ.Ε. Έργων Υποδομής ή Δομικών Έργων.
 • 1 Π.Ε. Μηχανικό Πληροφορικής.

3. Για την υλοποίηση του προγράμματος ΕΜΜΑ

 • 1 Π.Ε. Ευρωπαϊκών ή συναφών Σπουδών.
 • 1 Π.Ε. Ηλεκτρολόγο/Μηχανολόγο Μηχανικό.

4. Για την υλοποίηση του προγράμματος IDIRA

 • 1 Π.Ε. Ηλεκτρολόγο/Μηχανολόγο Μηχανικό.
 • 1 Π.Ε. Ευρωπαϊκών ή συναφών Σπουδών.

5. Για την υλοποίηση του προγράμματος BIOGAIA

 • 1 Π.Ε. Ευρωπαϊκών ή συναφών Σπουδών.
 • 1 Π.Ε. Ηλεκτρολόγο Μηχανικό.
 • 1 Π.Ε. Περιβάλλοντος ή Π.Ε./Τ.Ε. Γεωπόνο ή Π.Ε. Δασολόγο ή Τ.Ε. Έργων Υποδομής ή Δομικών Έργων.

6. Για την υλοποίηση του προγράμματος LOC-PRO II

 • 1 Π.Ε. Μηχανικό Πληροφορικής.
 • 1 Π.Ε./Τ.Ε. Γεωπόνο.
 • 1 Π.Ε. Ευρωπαϊκών ή συναφών Σπουδών.

7. Για την υλοποίηση του προγράμματος MED LS

 • 1 Π.Ε. Ευρωπαϊκών ή συναφών Σπουδών.
 • 1 Π.Ε./Τ.Ε. Γεωπόνο.
 • 1 Π.Ε. Ηλεκτρολόγο Μηχανικό.

8. Για την υλοποίηση του προγράμματος IN COME

 • 1 Π.Ε. Ευρωπαϊκών ή συναφών Σπουδών.
 • 1 Π.Ε./Τ.Ε. Γεωπόνο.
 • 1 Π.Ε. Ηλεκτρολόγο Μηχανικό.

9. Για την υλοποίηση του προγράμματος NAT PRO

 • 1 Π.Ε./Τ.Ε. Γεωπόνο.
 • 1 Π.Ε. Περιβάλλοντος ή Π.Ε./Τ.Ε. Γεωπόνο ή Π.Ε. Δασολόγο ή Τ.Ε. Έργων Υποδομής ή Δομικών Έργων.
 • 1 Π.Ε. Δασολόγο ή Τοπογράφο Μηχανικό.
 • 1 Π.Ε. Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ή Μηχανικό Πληροφορικής.
 • 1 Π.Ε. Ευρωπαϊκών ή συναφών Σπουδών.

10. Για την υλοποίηση του προγράμματος WAS4D

 • 1 Π.Ε. Περιβάλλοντος ή Π.Ε./Τ.Ε. Γεωπόνο ή Π.Ε. Δασολόγο ή Τ.Ε. Έργων Υποδομής ή Δομικών Έργων.
 • 1 Π.Ε. Ευρωπαϊκών ή συναφών Σπουδών.
 • 1 Π.Ε. Μηχανικό Πληροφορικής.