Αποφάσεις Γενικού Γραμματέα Για έργα σε Αιτωλοακαρνανία και Ζάκυνθο

Τετάρτη 01 Φεβρουαρίου 2012

Περιγραφή: http://www.alfastar.info/portal/pics_map/L01_1_S_pe-aitoloakarnania-me-sights-s.gif

Με αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου κ. Τάσου Αποστολόπουλου εγκρίθηκαν περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις για τα παρακάτω έργα:

 

  «Αντικατάσταση αγωγού υδροδότησης από το Νταμάρι Τσίπου Λιθακιάς έως την κεντρική δεξαμενή του Δήμου Ζακύνθου στη Μπόχαλη».

Το έργο αφορά την κατασκευή σύγχρονου κεντρικού αγωγού υδροδότησης από τη νέα δεξαμενή στη θέση «Νταμάρι Τσίπου» που βρίσκεται στο Δημοτικό Διαμέρισμα Λιθακιάς στην κεντρική δεξαμενή του Δήμου Ζακυνθίων στη Μπόχαλη.

 

  «Ύδρευση Τοπικού Διαμερίσματος Κόνισκας από Βαθύρεμα» στην Αιτωλοακαρνανία.

Το έργο αφορά υδρομάστευση στη θέση Βαθύρεμα με όλα τα επιμέρους έργα (δρόμος προσπέλασης, αγωγοί, δεξαμενές κ.ά.) με σκοπό την κάλυψη των αναγκών ύδρευσης του Δημοτικού Διαμερίσματος Κόνισκας, Δήμου Θέρμου Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας.

 

  «Βελτίωση Οδού Πρόσβασης Χ.Υ.Τ.Α. 2ης Γ.Ε.Ν. Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας»

Επίσης, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου κ. Τάσου Αποστολόπουλου κηρύσσεται αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων για λόγους δημοσίας ωφελείας και συγκεκριμένα για την κατασκευή του έργου «Βελτίωση Οδού Πρόσβασης Χ.Υ.Τ.Α. 2ης Γ.Ε.Ν. Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας» συνολικού εμβαδού 31.584,6 τετ. μ. Η απαλλοτρίωση κηρύσσεται υπέρ του Δημοσίου και με δαπάνη του Δημοσίου, η οποία θα αντιμετωπιστεί με δαπάνες του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων που ειδικότερα έχουν ενταχτεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα-Πελοπόννησος-Ιόνιοι Νήσοι» για έργα αρμοδιότητας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.