Ευρεία σύσκεψη για την επιμόρφωση των δημοσίων υπαλλήλων

Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2012

Περιγραφή: Σύσκεψη για την επιμόρφωση δημοσίων υπαλλήλωνΗ πεποίθηση ότι η έμφαση στην κατάρτιση των δημοσίων υπαλλήλων θα παράγει πολλαπλασιαστικά οφέλη για τους πολίτες καταγράφηκε στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στις 31 Ιανουαρίου 2012 στην Πάτρα με τη συμμετοχή του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου κ. Τάσου Αποστολόπουλου, του Γενικού Γραμματέα του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) κ. Νικόλαου Γεωργαράκη, του Διευθυντή του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης κ. Νικόλαου Μπελιά και υπηρεσιακών παραγόντων.

Βασικά θέματα της σύσκεψης ήταν ο εντοπισμός των επιμορφωτικών αναγκών στο χώρο ευθύνης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ο σχεδιασμός δράσεων κατάρτισης του στελεχιακού δυναμικού και η διαδικασία συγκρότησης εκπαιδευτικών υποδομών σε τοπικό επίπεδο με στόχο την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Στις εναρκτήριες παρατηρήσεις του, ο κ. Αποστολόπουλος υπογράμμισε ότι η ανάγκη για δημοσιοϋπαλληλική κατάρτιση συναρτάται με τις συντελούμενες κοινωνικές μεταβολές και το αίτημα για ποιοτικές κρατικές υπηρεσίες. Η επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού δεν μπορεί πλέον να νοείται ως τυπική διαδικασία, τόνισε ο Γενικός Γραμματέας, αλλά οφείλει να παράγει προστιθέμενη αξία στις σχέσεις υπηρεσιών και πολίτη. Ο Γενικός Γραμματέας αναφέρθηκε στο έργο που έχει επιτελέσει το Αυτοτελές Τμήμα Εκπαίδευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, το οποίο κατά το 2011 διοργάνωσε 96 προγράμματα στα οποία επιμορφώθηκαν 2.496 υπάλληλοι και ήδη έχει καταστρώσει σχέδιο δράσης για το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους. Η σε βάθος και επιτόπια ανίχνευση των αναγκών εγγυάται σωστότερο προγραμματισμό, ενώ η συνεργασία με το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. θα βοηθήσει στο εμπλουτισμό των προγραμμάτων και στη μεταφορά τεχνογνωσίας. «Οι δράσεις αυτές πρέπει να μπουν σε καλύτερη βάση ώστε να πιάσουν τόπο τα χρήματα των φορολογουμένων», είπε ο κ. Αποστολόπουλος.

Οι κ. κ.  Γεωργαράκης και Μπελιάς ανέφεραν ότι σκοπός της επίσκεψης είναι αφενός η επιβράβευση της προσπάθειας που καταβάλλει η Αποκεντρωμένη Διοίκηση στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και αφετέρου η χάραξη μιας νέας πορείας στον τομέα της επιμόρφωσης με γνώμονα τη διαμόρφωση ενός καινούργιου διοικητικού περιβάλλοντος. Τόνισαν ότι οι δράσεις επιμόρφωσης πρέπει να πάψουν να γίνονται αντιληπτές ως ανούσιες συμπληρωματικές διαδικασίες ή ως ανοικονόμητοι δίαυλοι απορρόφησης πόρων. Η προσαρμογή της δημόσιας διοίκησης και της υπαλληλικής κουλτούρας στις απαιτήσεις των καιρών είναι συνθήκη επιβίωσης για τη χώρα. «Ό,τι δεν προσαρμόζεται, θα αλλάξει βήμα-βήμα και ειρηνικά», τόνισε ο Γενικός Γραμματέας του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. Απηχώντας τη βούληση της Πολιτείας, ανέφερε ότι η κατάρτιση ανθρώπινου δυναμικού θα αποτελέσει στρατηγική επένδυση και βασικό μοχλό για τη διοικητική μεταρρύθμιση. Ο κ. Γεωργαράκης διαβεβαίωσε τους παρισταμένους ότι για το σκοπό αυτό θα διατεθούν σημαντικότατα κονδύλια, όμως θα ληφθεί πρόνοια για τη σωστή αξιοποίηση τους και την αποτίμηση των αποτελεσμάτων τους. Εντός του επόμενους διαστήματος το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. θα ολοκληρώσει την εκπόνηση ενός συνολικού σχεδίου επιμορφωτικών προγραμμάτων, στην υλοποίηση και αξιολόγηση των οποίων θα κληθεί να συνεισφέρει η Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

Στη διάρκεια της σύσκεψης επιβεβαιώθηκε η συναντίληψη μεταξύ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., καθώς, όπως αναφέρθηκε και από τις δύο πλευρές, στις υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης υπάρχει ευρύ πεδίο συνεργασίας και αξιόλογο στελεχιακό προσωπικό με διάθεση προσφοράς. Στο πλαίσιο της ανάγκης δημιουργίας και αξιοποίησης των απαραίτητων υλικοτεχνικών υποδομών, έγινε ενημέρωση για τις ενέργειες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης προκειμένου να εξασφαλιστούν και να διαμορφωθούν ανάλογα χώροι στην Πάτρα και την Τρίπολη που θα μπορούν να φιλοξενήσουν εκπαιδευτικά σεμινάρια.

 

Φωτογραφικό Υλικό

Περιγραφή: Αποστολόπουλος-Γεωργαράκης

 

Περιγραφή: IMG_3818

 

Περιγραφή: IMG_3822

 

Περιγραφή: IMG_3824

 

Περιγραφή: IMG_3826

 

Περιγραφή: IMG_3827

 

Περιγραφή: IMG_3828

 

Περιγραφή: IMG_3829

 

Περιγραφή: IMG_3830