Συμμετοχή σε ημερίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Πέμπτη 26 Ιανουαρίου 2012

Στις 26 Ιανουαρίου 2012 η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας διοργάνωσε ημερίδα με τη συμμετοχή πρέσβεων, προξένων και  διαφόρων επενδυτών στην Πάτρα με στόχο την προώθηση ιδιωτικών επενδύσεων. Στην ημερίδα παραβρέθηκε και ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου Τάσος Αποστολόπουλος. Το παρακάτω φωτογραφικό υλικό είναι από αυτή την ημερίδα.

 

Φωτογραφικό Υλικό

Περιγραφή: E:\ΙΝΤΕΡΝΤ ΤΑΣΟΣ\ΕΤΟΣ 2012\ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012\ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 (Γ)\Φωτογραφίες 16-31.1.12\IMG_3753.jpg

 

Περιγραφή: E:\ΙΝΤΕΡΝΤ ΤΑΣΟΣ\ΕΤΟΣ 2012\ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012\ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 (Γ)\Φωτογραφίες 16-31.1.12\IMG_3754.jpg

 

Περιγραφή: E:\ΙΝΤΕΡΝΤ ΤΑΣΟΣ\ΕΤΟΣ 2012\ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012\ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 (Γ)\Φωτογραφίες 16-31.1.12\IMG_3756.jpg

 

Περιγραφή: E:\ΙΝΤΕΡΝΤ ΤΑΣΟΣ\ΕΤΟΣ 2012\ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012\ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 (Γ)\Φωτογραφίες 16-31.1.12\IMG_3757.jpg

 

Περιγραφή: E:\ΙΝΤΕΡΝΤ ΤΑΣΟΣ\ΕΤΟΣ 2012\ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012\ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 (Γ)\Φωτογραφίες 16-31.1.12\IMG_3759.jpg