Γεύμα εργασίας με αντιπροσωπείες ξένων χωρών στην Πάτρα

Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2012

Στις 25 Ιανουαρίου 2012, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας παραχώρησε δείπνο σε αντιπροσωπείες ξένων χωρών που βρέθηκαν στην Πάτρα για να συμμετέχουν σε εκδήλωση της Περιφέρειας για την προώθηση ιδιωτικών επενδύσεων. Στο δείπνο συμμετείχε και ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου Τάσος Αποστολόπουλος. Το παρακάτω φωτογραφικό υλικό είναι από το δείπνο που πραγματοποιήθηκε στο Αχάια clauss.

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Περιγραφή: Περιγραφή: E:\ΙΝΤΕΡΝΤ ΤΑΣΟΣ\ΕΤΟΣ 2012\ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012\ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 (Γ)\Φωτογραφίες 16-31.1.12\IMG_3736.jpg

 

Περιγραφή: Περιγραφή: E:\ΙΝΤΕΡΝΤ ΤΑΣΟΣ\ΕΤΟΣ 2012\ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012\ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 (Γ)\Φωτογραφίες 16-31.1.12\IMG_3737.jpg

Περιγραφή: Περιγραφή: E:\ΙΝΤΕΡΝΤ ΤΑΣΟΣ\ΕΤΟΣ 2012\ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012\ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 (Γ)\Φωτογραφίες 16-31.1.12\IMG_3738.jpg

 

 

Περιγραφή: Περιγραφή: E:\ΙΝΤΕΡΝΤ ΤΑΣΟΣ\ΕΤΟΣ 2012\ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012\ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 (Γ)\Φωτογραφίες 16-31.1.12\IMG_3739.jpg

 

Περιγραφή: Περιγραφή: E:\ΙΝΤΕΡΝΤ ΤΑΣΟΣ\ΕΤΟΣ 2012\ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012\ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 (Γ)\Φωτογραφίες 16-31.1.12\IMG_3742.jpg

 

Περιγραφή: Περιγραφή: E:\ΙΝΤΕΡΝΤ ΤΑΣΟΣ\ΕΤΟΣ 2012\ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012\ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 (Γ)\Φωτογραφίες 16-31.1.12\IMG_3743.jpg

 

Περιγραφή: Περιγραφή: E:\ΙΝΤΕΡΝΤ ΤΑΣΟΣ\ΕΤΟΣ 2012\ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012\ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 (Γ)\Φωτογραφίες 16-31.1.12\IMG_3744.jpg

 

Περιγραφή: Περιγραφή: E:\ΙΝΤΕΡΝΤ ΤΑΣΟΣ\ΕΤΟΣ 2012\ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012\ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 (Γ)\Φωτογραφίες 16-31.1.12\IMG_3745.jpg