Δημοσιεύματα από εφημερίδες της Πελοποννήσου

Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2012

  • Σήμερα 1-1-2012

  • Καθημερινά Νέα, 4-1-2012

  • Σήμερα, 4-1-2012

  • Ελευθερία, 19-1-2012

 

  • Ημερησία, 5-1-2012

  • Καθημερινά Νέα,5-1-2012

  • Μεσσηνιακός Λόγος, 19-1-2012