Συγκρότηση λιμενικής επιτροπής Ζακύνθου

Παρασκευή 13 Ιανουαρίου 2012

Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου κ. Τάσου Αποστολόπουλου ανασυγκροτείται η Λιμενική Επιτροπή του κρατικού Λιμενικού Ταμείου Ζακύνθου, της οποίας η θητεία έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011. Με την απόφαση αυτή ολοκληρώθηκε η διαδικασία ανασυγκρότησης των Λιμενικών Επιτροπών που βρίσκονται εντός των ορίων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

Αναλυτικά, η σύνθεση της Λιμενικής Επιτροπής Ζακύνθου αποτελείται από τους:

 

1. Τον εκάστοτε Προϊστάμενο Λιμενικής Αρχής Ζακύνθου ως Αντιπρόεδρο, αναπληρούμενο από το νόμιμο αναπληρωτή του.

2. Τον εκάστοτε Προϊστάμενο της Τελωνειακής Αρχής Ζακύνθου, αναπληρούμενο από το νόμιμο αναπληρωτή του. 

3. Τον κ. Τιμόθεο Ζώντο, Δημοτικό Σύμβουλο Δήμου Ζακυνθίων, αναπληρούμενο από τον κ. Διονύσιο Λαδικό, Αντιδήμαρχο Δήμου Ζακυνθίων, εκπροσώπους της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ιονίων Νήσων.

4. Την κα. Ασπασία Σούλη αναπληρούμενη από τον κ. Παναγιώτη Λιβέρη.

5. Τον κ. Αναστάσιο Μαρίνο αναπληρούμενο από τον κ. Γεώργιο Ξένο, εκπροσώπους του Επιμελητηρίου Ζακύνθου.

6. Τον κ. Παναγιώτη Στρούζα αναπληρούμενο από τον κ. Θεόδωρο Σαρακίνη, εκπροσώπους του Εργατικού Κέντρου Ζακύνθου.

7. Τον κ. Διονύσιο Κεφαλληνό, Ναυτικό Πράκτορα, αναπληρούμενο από τον κ. Σπυρίδωνα Σκιαδαρέση, επίσης Ναυτικό Πράκτορα.

8. Την κα. Μαρία-Ελένη Μαρίνου-Ξάνθου, Συνταξιούχο Δημόσιο Υπάλληλο, αναπληρούμενη από τον κ. Ανδρέα Κλαυδιανό, Υπάλληλο του Ο.Τ.Ε.

9. Τον κ. Παναγιώτη Κλάδη, Συνταξιούχο της Δ.Ε.Η., αναπληρούμενο από τον κ. Χαράλαμπο Λάππο.

 

Ο Πρόεδρος της Λιμενικής Επιτροπής θα επιλεγεί από τα μέλη της. Η θητεία της Λιμενικής Επιτροπής είναι τριετής και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2014