Συγκρότηση λιμενικής επιτροπής Λευκάδας

Παρασκευή 13 Ιανουαρίου 2012

Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου κ. Τάσου Αποστολόπουλου ανασυγκροτείται η Λιμενική Επιτροπή του κρατικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδας, της οποίας η θητεία έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011.

Αναλυτικά, η σύνθεση των Λιμενικής Επιτροπής αποτελείται από τους:

 

Λιμενική Επιτροπή Λευκάδας

1. Τον εκάστοτε Προϊστάμενο Λιμενικής Αρχής Λευκάδας ως Αντιπρόεδρο, αναπληρούμενο από το νόμιμο αναπληρωτή του.

2. Τον εκάστοτε Προϊστάμενο της Τελωνειακής Αρχής Λευκάδας, αναπληρούμενο από το νόμιμο αναπληρωτή του. 

3. Τον κ. Σπυρίδωνα Καρβούνη, Πολιτικό Μηχανικό, αναπληρούμενο από την κα. Ευαγγελία Σαρρή, Πολιτικό Μηχανικό.

4. Τον κ. Στυλιανό Ρόκκο, Αντιδήμαρχο Δήμου Λευκάδας, αναπληρούμενο από τον κ. Ιωάννη Καρτάνο, Δημοτικό Σύμβουλο Δήμου Λευκάδας, εκπροσώπους της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ιονίων Νήσων.

5. Τον κ. Σωτήριο Σκιαδαρέση, Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Λευκάδας, αναπληρούμενο από τον κ. Νικόλαο Γαζή, εκπροσώπους του Επιμελητηρίου Λευκάδας.

6. Τον κ. Νικόλαο Σταματέλλο αναπληρούμενο από τον κ. Δημήτριο Κτενά, εκπροσώπους του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Λευκάδας.

7. Την κα. Περσεφόνη-Υβόννη Καραβούνη-Γεωργιάδη, Ναυτική Πράκτορα, εκπροσώπο του Πανελλήνιου Συνδέσμου (Ένωση) Ναυτικών Πρακτόρων & Επαγγελματιών Χρηστών Λιμένων.

8. Τον κ. Παναγιώτη Ζαβιτσάνο του Ζώη, Τοπογράφο Μηχανικό, αναπληρούμενο από τον κ. Παναγιώτη Ζαβιτσάνο του Ιωάννη, Πολιτικό Μηχανικό.

9. Τον κ. Αντώνιο Δουβίτσα, Επιχειρηματία-Διευθύνοντα Σύμβουλο Εταιρείας Τουρισμού Ιονίων Νήσων, αναπληρούμενο από τον κ. Κωνσταντίνο Σέρβο, Καθηγητή.

 

Ο Πρόεδρος της Λιμενικής Επιτροπής θα επιλεγεί από τα μέλη της. Η θητεία της Λιμενικής Επιτροπής είναι τριετής έως τις 31 Δεκεμβρίου 2014.