Συμμετοχή σε επιτροπή της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής Ελλάδας

(4 Νοεμβρίου 2008) 

 

Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδας συγκρότησε επιτροπή εργασίας στην οποία συμμετείχε και ο Τάσος Αποστολόπουλος προκειμένου να εκδώσει γνώμη πρωτοβουλίας με θέμα: «Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης & Εισοδηματικές Ενισχύσεις Ανέργων:υστερήσεις, προκλήσεις, προοπτικές». Στην επιτροπή εργασίας συμμετείχαν ακόμη οι: Γεώργιος Τσατήρης, Δημήτριος Μαντζουράτος, Κωνσταντίνος Γκουτζαμάνης, Νικόλαος Λιόλιος και Ιωάννης Σωτηρίου. Πρόεδρος της Επιτροπής Εργασίας ορίστηκε ο κ. Ν. Λιόλιος. Στις εργασίες της Επιτροπής Εργασίας μετείχαν ως εμπειρογνώμονες οι: Αναστασία Κουτσιβίτου και Αθηνά Μανίκα και ο  Φώτης Σκουλαρίκης. Από πλευράς Ο.Κ.Ε., μετείχαν οι επιστημονικές συνεργάτιδες Δρ. Ματίνα Γιαννακούρου, Δρ. Αφροδίτη Μακρυγιάννη και η Δρ. Όλγα Αγγελοπούλου, η οποία είχε και τον επιστημονικό συντονισμό της Επιτροπής. Ερευνητική στήριξη παρείχε από πλευράς Ο.Κ.Ε. η Υπεύθυνη Αρχείου – Βιβλιοθήκης κα Βαρβάρα Γεωργοπούλου.

Η Επιτροπή Εργασίας ολοκλήρωσε τις εργασίες της σε τέσσερις (4) συνεδριάσεις, ενώ η Εκτελεστική Επιτροπή διαμόρφωσε την εισήγησή της προς την Ολομέλεια στη συνεδρίαση της 3ης Νοεμβρίου 2008. Τελική η πρόταση ήρθε στην ολομέλεια της ΟΚΕ στις  11 Νοεμβρίου 2008.

 

Εδώ παρουσιάζεται ολόκληρη η πρόταση της επιτροπής

 

 

Σχεδίαση & κατασκευή: Βασίλης Φουρτούνης
copyright © 2008:Τάσος Αποστολόπουλος