Τάσος Αποστολόπουλος: Αυτή είναι η αλήθεια για τη μεταφορά επικίνδυνων υλικών στη Μεγαλόπολη

Στο ζήτημα που έχει προκύψει με την πρόθεση να μεταφερθούν επικίνδυνα απόβλητα από παλιά βιομηχανία αμιάντου της Αχαΐας στη ΔΕΗ Μεγαλόπολης, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Τάσος Αποστολόπουλος, πήρε θέση και αναφέρθηκε στην απόφαση του να φύγουν τα επικίνδυνα υλικά στο εξωτερικό.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Τάσου Αποστολόπουλου:
«Φωτιές άναψε έγγραφο της Εθνικής Τράπεζας για μεταφορά επικίνδυνων υλικών στη Μεγαλόπολη
τόσο στο χθεσινό Περιφερειακό Συμβούλιο όσο και με ερωτήσεις στη Βουλή βρέθηκε το όνομα μου στο επίκεντρο
Δημοσιογράφοι μου ζητιάνε να μάθουν τι έχει γίνει
Κρίνω ότι πρέπει να δώσω κάποιες απαντήσεις ώστε οι πολίτες να γνωρίζουν τα γεγονότα….

Συγκεκριμένα:
Την περίοδο που ανέλαβα περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας βρήκα μια μεγάλη βιομηχανία παραγωγής αμίαντου, στην περιοχή Δρέπανο Πάτρας, να έχει οδηγηθεί σε πτώχευση και να έχει αφήσει εκτεθειμένες μεγάλες ποσότητες μολυσμένων και επικίνδυνων υλικών τόσο επιφανειακά όσο και επιχωμένα.
Ιδιοκτήτες του χώρου ήταν η Εθνική Τράπεζα κατά 44% και η Κτηματική ΑΚΕ μαζί με τον Όμιλο Εταιρειών Αντζουλάτου κατά 56%.
Απαιτήσαμε πλήρη καταγραφή των επικίνδυνων υλικών που βρίσκονταν στην έκταση των 135 περίπου στρεμμάτων. Πραγματοποιήθηκαν δειγματοληψίες εδάφους, δομικών υλικών, ύδατος και μετρήσεις αέρα προκειμένου να διαπιστωθεί η ρύπανση από αμίαντο και άλλες επικίνδυνες ουσίες, να προσδιορισθεί παράλληλα το μέγεθος ρύπανσης και να οριοθετηθούν οι χώροι στους οποίους αυτή εντοπίζεται. Επίσης εκτελέσθηκε στο ακίνητο γεωτεχνική έρευνα (γεωτρήσεις, πενετρομετρήσεις και ερευνητικά φρεάτια) με σκοπό:
α) τη διερεύνηση του βάθους και της έκτασης των υφιστάμενων επικινδύνων αποβλήτων
β) τη διαπίστωση της φύσης και της στρωματογραφίας του εδάφους στην περιοχή του έργου και γ) τον προσδιορισμό του βάθους του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα. 
Συνοπτικά στο ακίνητο εντοπίστηκαν τα εξής προβλήματα ρύπανσης
α) πετρελαιοειδή κατάλοιπα, σε συγκεκριμένες περιοχές του ακινήτου τα οποία έχουν ρυπάνει το έδαφος επιφανειακά λόγω διαρροής τους από υπέργεια τσιμεντένια δεξαμενή και από διασκορπισμένα στο χώρο του ακινήτου βαρέλια 
β) αμίαντος εδάφους σε συγκεκριμένες εκτάσεις του ακινήτου σε κυμαινόμενα ποσοστά και βάθη 
γ) δομικά υλικά αμιάντου σε εκτεταμένες περιοχές και κτίρια του ακινήτου 
δ) πρώτη ύλη αμιαντοτσιμέντου και αντιδραστήρια εντός συγκεκριμένων κτιρίων του ακινήτου 
Ακολούθησε ταυτοποίηση των επικινδύνων αποβλήτων μέσω ειδικών αναλύσεων και η εργαστηριακή ανάλυση πραγματοποιήθηκε από πιστοποιημένο εργαστήριο. Η συνολική ποσοτική εκτίμηση από κάθε μορφή εντοπισμένης ρύπανσης ήταν: 
1) 25.000 m2 στέγες και προσόψεις κυματοειδών φύλλων αμιαντοτσιμέντου στα υφιστάμενα κτίρια του ακινήτου
2) 2300 τόνοι θραύσματα και δομικά υλικά αμιαντοτσιμέντου (σωλήνες, καπναγωγοί κ.λ.π) στην επιφάνεια του ακινήτου 
3) 200Kg χημικά αντιδραστήρια 
4) 70.000 m3 έδαφος ρυπασμένο από αμίαντο 5) 250 m3 έδαφος ρυπασμένο από πετρελαιοειδή κατάλοιπα. 
Απαιτήσαμε από τους ιδιοκτήτες να αναθέσουν τη σύνταξη Ειδικής Μελέτης Εξυγίανσης-Αποκατάστασης του χώρου η οποία μας υποβλήθηκε στις 7-7-2011.
Η μελέτη πρόβλεπε δυο εναλλακτικές λύσεις:
α) Μεταφορά και διάθεση των επικίνδυνων αποβλήτων σε εγκεκριμένο ΧΥΤΕΑ του εξωτερικού με συνολική εκτίμηση κόστους 40.641.500 ευρώ
β) Δημιουργία ΧΥΤΕΑ και διάθεση των υφιστάμενων αποβλήτων με υπόγεια αποθήκευση μέσα στο ίδιο το οικόπεδο με συνολική εκτίμηση κόστους 4.321.000 ευρώ
Μέσα από συναντήσεις με τους ιδιοκτήτες φάνηκε ότι δεν ήθελαν τη μεταφορά στο εξωτερικό λόγω κόστους παρά τη δική μου επιμονή να μεταφερθούν στο εξωτερικό. Οι απόψεις δεν μπορούσαν να γεφυρωθούν.
Στις 7/11/2011 εξέδωσα απόφαση για μεταφορά των επικίνδυνων υλικών στο εξωτερικό. Οι ιδιοκτήτες αμέσως προσέφυγαν στον υπουργό Γιώργο Παπακωνσταντίνου για να ακυρώσει την απόφασή μου. Ο υπουργός δεν πήρε θέση και άφησε να περάσει το χρονικό διάστημα που έπρεπε να αποφασίσει και έτσι «σιωπηρώς» η απόφασή μου συνέχισε να είναι σε ισχύ και υποχρέωνε τους ιδιοκτήτες να την υλοποιήσουν.
Στη συνέχεια οι ιδιοκτήτες προσέφυγαν στο ΣτΕ ενάντια στην απόφασή μου χωρίς να ζητήσουν την προσωρινή αναστολή της. 
Μετά από λίγους μήνες εγώ απομακρύνθηκα από τα καθήκοντά μου. Η συγκεκριμένη απόφαση για μεταφορά των επικίνδυνων υλικών εξακολουθούσε να είναι σε ισχύ και οι ιδιοκτήτες ήταν υποχρεωμένοι να την υλοποιήσουν άμεσα…
Μετά από πέντε χρόνια και συγκεκριμένα τον Φεβρουάριο του 2017 το Συμβούλιο της Επικρατείας, Τμήμα Ε, με την απόφαση 1985/2017 απέρριψε την προσφυγή των ιδιοκτητών. Έτσι η απόφασή μου έγινε πλέον τελεσίδικη. 
Αυτές τις μέρες έμαθα κι εγώ ότι η Εθνική Τράπεζα (Υποδιεύθυνση Παρακολούθησης και Αξιοποίησης Βιομηχανικών Ακινήτων) ζητάει από τη ΔΕΗ Μεγαλόπολης με το υπ΄αριθ. 100036048-18 έγγραφό της, με ημερομηνία 16/1/2018, να μεταφερθούν αυτά τα επικίνδυνα υλικά αντί στο εξωτερικό που θα έπρεπε στη Μεγαλόπολη… Η Τράπεζα βασίστηκε, όπως η ίδια αναφέρει, στο γεγονός ότι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας την ενημέρωσε ότι στη Μεγαλόπολη λειτουργεί νόμιμος ΧΥΤΕΑΣ…..
Αυτό είναι τα ο ιστορικό της υπόθεσης και ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του
….»

 

fourtounis.gr