Σωτήρης Αποστολοπουλος,Ηλίας Μακρής – Αναρτημένη ανακοίνωση (poster) Business & Economics Society International (33rd Conference),Lugano Switzerland,July 6-9 2018

Ο καθηγητής Ηλίας Μακρής παρουσιάζει την ερευνητική δουλειά που πραγματοποίησε με τον Σωτήρη Αποστολόπουλο στο διεθνές συνέδριο του Λουγκάνο της Ελβετίας. Ο τίτλος της έρευνας ήταν: Analyzing Macroeconomic Performance in different groups of Eurozone before and after the financial crisis: north vs South