Νίκος Αποστολόπουλος,Christopher Moon,Andrea Walmsley – Τριτοβάθμια εκπαίδευση και βιώσιμη ανάπτυξη (έρευνα)

Μια νέα έρευνα τριών πανεπιστημιακών, του Νίκου Αποστολόπουλου, του Christopher Moon και του Andrea Walmsley δημοσιεύθηκε τις μέρες αυτές στο διεθνούς κύρους επιστημονικό περιοδικό Corporate Governance: The International Journal of Business in Society. Το θέμα της έρευνας ήταν: «Governance implications of the UN higher education sustainability initiative». Η έρευνα αποσκοπούσε να εξετάσει την συμβολή της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και στην βιώσιμη ανάπτυξη μέσω της πρωτοβουλίας HESI των Ηνωμένων Εθνών, η οποία δεσμεύει τα τριτοβάθμια ιδρύματα στο να αναλάβουν έξυπνες δεσμεύσεις για την επίτευξη ενός ή περισσοτέρων από τους 17 στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης που έχουν συμφωνηθεί σε παγκόσμιο επίπεδο. Παράγοντες όπως η επιχειρηματική εκπαίδευση θα μπορούσαν να δράσουν καταλυτικά προς την κατεύθυνση αυτή.

ΠΡΟΒΟΛΗ
https://doi.org/10.1108/CG-01-2018-0020 (2* ABS in Finance Category)