Η αιτία των δεινών μας…

Γενεσιουργός αιτία της αξιακής κρίσης που βιώνουμε, είναι η κρίση του πολιτικού συστήματος και του θεσμικού πλαισίου που το στηρίζει.
Αν η κρίση ήταν μόνο οικονομική θα ήταν και αντιμετωπίσιμη. Ειδικά μετά από όλα όσα κλήθηκε ο λαός να πληρώσει τα τελευταία πέντε χρόνια.
Η ανασυγκρότηση, λοιπόν, αυτού του θεσμικού πλαισίου, έχει γίνει υπερεπείγουσα ανάγκη για την άρση της κρίσης του πολιτικού συστήματος και κατ´ επέκταση τη βελτίωση της κοινωνίας και των πολιτών της.
Δεν υπάρχουν περιθώρια να συνεχίσει ανέγγιχτο την πορεία του το σύστημα, κάνοντας ότι δε βλέπει και δεν ακούει προκειμένου να διατηρήσει τα δικά του “κεκτημένα”. Ούτε όμως πρέπει και να απαξιωθεί στο σύνολό του γιατί τότε είναι ορατός ο κίνδυνος να ανοίξει η βυζαντινή κερκόπορτα.
Η σκοτεινή πλευρά της μεταπολίτευσης και οι εκφραστές της ας συνειδητοποιήσουν ότι οδήγησαν την χώρα στα βράχια και ας αφήσουν επιτέλους, τις δημιουργικές δυνάμεις να δώσουν λύσεις μέσα από ουσιαστικές διαφανείς διεργασίες και από νέους θεσμούς.
Σε όλες τις σοβαρές δημοκρατίες οι τρεις εξουσίες, Νομοθετική-Εκτελεστική-Δικαστική είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους και υπηρετούν τη δημοκρατία και τους θεσμούς της. Στην Ελλάδα έχουμε μόνο μια εξουσία, τη Νομοθετική, η οποία έχει συγχωνευτεί με την Εκτελεστική και διαχειρίζονται την Δικαστική.
Γι αυτό και μας κατηγορούν εντός και εκτός της Χώρας ότι το πολιτικό μας σύστημά μας είναι άκρως «βουλευτοκεντρικό».
Εκλέγεται κάποιος Βουλευτής, άρα αρχίζει να υπηρετεί τη νομοθετική εξουσία. Κρατά τη θέση αυτή γίνεται και Υπουργός, άρα επικεφαλής και της εκτελεστικής εξουσίας. Έχοντας στα χέρια του τη δύναμη των δυο αυτών εξουσιών διορίζει και τους ανώτατους δικαστές παρεμβαίνοντας στα χωράφια και της δικαστικής εξουσίας. Έτσι, δημιουργείται το ρουσφέτι, η αναξιοκρατία, η αδιαφάνεια, η αλαζονεία και όλες οι άλλες βαριές αρρώστιες της δημοκρατίας.
Όσο νωρίτερα συνειδητοποιήσουμε τις γενεσιουργές αιτίες της κρίσης και τις απομονώσουμε, αφού η ίδια (η εξουσία) δεν το καταλαβαίνει και φωτιστεί η σκοτεινή πλευρά της μεταπολίτευσης, τόσο καλύτερα θα είναι για τη χώρα και το λαό. Διαφορετικά με το υπάρχον πολιτικό σύστημα, τις δομές του και τους εκφραστές του και όλο το χρέος να «κουρευτεί» εμείς σε μικρό χρονικό διάστημα θα το ξανά δημιουργήσουμε.