ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΤΗΣ ΠΕΛΕΚΑΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΓΕΦΥΡΕΣ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΒΕΛΙΚΑ

Ένα κάστρο της Βουφράδας που τα ερείπια του προκαλούν ακόμη και σήμερα το θαυμασμό του επισκέπτη είναι αυτό που δεσπόζει στην περιοχή Μπελέρμπεη της Πελεκανάδας. Το χτίσιμό του πιθανολογείται στα τέλη της πρώτης Ενετοκρατίας, χωρίς ωστόσο οι ειδικοί μέχρι σήμερα να το έχουν επιβεβαιώσει. Το κάστρο της Πελεκανάδας ή παλιόπυργος, όπως τον ονομάζουν οι κάτοικοι της περιοχής, είναι χτισμένο σε στρατηγική θέση, έχοντας ορατότητα στην απέραντη πεδιάδα που σχηματίζουν τα βουνά Ταΰγετος - Λυκόδημος - Μαγκλαβάς - Ιθώμη. Όσοι μέχρι σήμερα έχουν ασχοληθεί με το κάστρο αυτό και ιδιαίτερα ο φιλόλογος Βασίλειος Παυλόπουλος (1) , ισχυρίζονται ότι το έχτισαν οι Ενετοί προκειμένου να προφυλάξουν τις πύλες εισόδου των ενετικών κτήσεων (Μεθώνης, Πύλου κ.λπ.) από τις αναμενόμενες επεκτατικές ορέξεις των Τούρκων.

Κοντά στο κάστρο υπάρχουν τρεις κεντρικές γέφυρες -πύλες εισόδου του οδικού άξονα Ανδρούσας-Πύλου. Πρόκειται για τρεις γέφυρες που αναγκαστικά χρησιμοποιούσε ο διαβάτης για να περάσει το ποτάμι Βελίκα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπήρχαν και άλλες. Το «γεφύρι του αντρειωμένου» όμως, που κατά τη μυθολογία το έχτισε ο Δίας και στο οποίο σήμερα ο επισκέπτης βλέπει σειρά ογκολίθων τοποθετημένων ο ένας πάνω στον άλλον, το «πετρογέφυρο» που σύμφωνα με μαρτυρίες ήταν βορειοδυτικά του κάστρου (χωρίς απομεινάρια σήμερα) και το «Στρεφέικο» στην περιοχή Κρυφολογγιά, που σώζεται σε αρίστη κατάσταση, ήταν οι γέφυρες που προτιμούσε ο κύριος όγκος των διαβατών. Ιδιαίτερα το Στρεφέικο, που οι ειδικοί ομολογούν ότι είναι ενετικής κατασκευής και απέχει έξι χιλιόμετρα από την Πελεκανάδα, σε μια μαγευτική δασώδη τοποθεσία, έχει πλάτος δύο μέτρων και εντυπωσιάζει με την αρχιτεκτονική του τον επισκέπτη.

Απομεινάρια του κάστρου της Πελεκανάδας που δέσποζε του Μεσσηνιακού κόλπου, Ενετικής κατασκευής. (Σχ. Στ. Καλυβιώτη) Πέτρινη γέφυρα στον ποταμό Βελίκα, Ενετικής περιόδου, βασική πύλη εισόδου του τότε οδικού άξονα Ανδρούσας-Πύλου. Η περιοχή σήμερα λέγεται «Κουφολογγιά». (Σχ. Στ. Καλυβιώτη)

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

  1. ΒΑΣIΛΕlΟΥ ΠΡΟΚ. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ: Πελεκανάδα, έκδοση του ιδίου, Καλαμάτα 1981.