Τοποθέτηση-Εισήγηση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Τάσου Αποστολόπουλου στο Περιφερειακό Συμβούλιο

Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου 2010

Φωτογραφικό υλικό

 

Κύριοι Βουλευτές
Κύριοι εκπρόσωποι αυτοδιοικητικών και άλλων κοινωνικών εταίρων μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου
Κύριοι Νομαρχιακοί Σύμβουλοι, Δήμαρχοι και Δημοτικοί Σύμβουλοι
Κυρίες και κύριοι
Είναι σε όλους γνωστό ότι για να σχεδιάσεις μια πορεία είναι αναγκαία προϋπόθεση να αποτυπώσεις το σημείο που βρίσκεσαι. Τις δυνατότητες και τις αδυναμίες, τα συγκριτικά πλεονεκτήματά σου. Να διαβουλευτείς με όλους τους κοινωνικούς εταίρους χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Να θέσεις σε λειτουργία θεσμούς κοινωνικού ελέγχου, προγραμματισμού και λογοδοσίας όπως είναι το Περιφερειακό Συμβούλιο. Να συμφωνήσουμε και να διαφωνήσουμε αλλά και να συνθέσουμε αφού κοινός στόχος είναι η ανάπτυξη της Περιφέρειας στο κέντρο της οποίας βρίσκεται ο πολίτης.
Σε αυτό το σκεπτικό υπακούει και το σημερινό Περιφερειακό Συμβούλιο ως προς το στόχο του και ως προς την ουσία του. Κανείς δε γνωρίζει τα προβλήματα της Δυτικής Ελλάδας καλύτερα από αυτούς που τα βιώνουν και από τους αντιπροσώπους των οργανωμένων κοινωνικών ομάδων. Από τους κοινωνικούς μας εταίρους. Η διαβούλευση αυτή «τσακίζει» γραφειοκρατίες και στεγανές αντιλήψεις. Δημιουργεί προϋποθέσεις διαφάνειας και αντικειμενικότητας. Εξασφαλίζει ορθούς προγραμματισμούς και συνθέσεις απόψεων. Η εμπειρία μας λέει ότι έτσι οικοδομείται σωστά ο δημοκρατικός προγραμματισμός, έτσι διαμορφώνεται το συμμετοχικό πλαίσιο της αναπτυξιακής πολιτικής και εξειδικεύονται οι στόχοι.
Δεν είναι στην παιδεία μου οι μηδενισμοί και οι απαισιοδοξίες ούτε, όμως, και οι υπεραισιοδοξίες. Είμαι, όμως, υποχρεωμένος να δηλώσω δημόσια σε ποια κατάσταση βρίσκεται η Περιφέρεια.

 • Έχουμε, ήδη, μπει στο τέταρτο έτος του ΕΣΠΑ και η Περιφέρειά μας έχει απορρόφηση 0% και αυτό δεν είναι σχήμα λόγου. Ούτε ένα ευρώ δεν έχουμε απορροφήσει μέχρι σήμερα. Δυο μόνο πράξεις έχουν ενταχτεί στο ΔΕΠΙΝ. Το «Βοήθεια στο Σπίτι» με προϋπολογισμό 10.754.000 ευρώ και ο δρόμος «Κυλλήνη-Εθνική οδός Πατρών-Πύργου» με προϋπολογισμό 11.613.000 ευρώ χωρίς καμιά απορρόφηση.
 • Το σημαντικότερο δεν έχουμε τις απαιτούμενες ώριμες μελέτες για εντάξεις. Αλλά και αυτές οι λίγες που έχουν κατατεθεί για αξιολόγηση παρουσιάζουν κενά ή βρίσκονται στα ενδοπεριφερειακά, γραφειοκρατικά γρανάζια, τη στιγμή που μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί 9 προσκλήσεις  προϋπολογισμού 187 εκ. ευρώ. Αυτό σημαίνει στην πράξη ότι πρέπει να αναπτύξουμε ταχύτητες για να καλύψουμε το χαμένο χρόνο. Μόνο δυο έργα παρουσιάζουν σήμερα ωριμότητα: Είναι η είσοδος της Ιεράς Πόλης του Μεσολογγίου και η Βελτίωση του δρόμου Κουβαρά-Φυτείες-Αστακός-Κατούνα Μύτικα τα οποία πρέπει να εντάξουμε. 
 • Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε όλοι τι σημαίνει στην πράξη ΕΣΠΑ για την περιοχή μας και να ετοιμαστούμε να ωριμάσουμε μελέτες ώστε στο επόμενο περιφερειακό συμβούλιο να εντάξουμε έργα τα οποία θα υπακούνε σε μια σωστά σχεδιασμένη στρατηγική και δε θα είναι σκόρπια και ασύνδετα μεταξύ τους.

Έχουμε 449 εκ. ευρώ συγχρηματοδοτούμενη δαπάνη και 103 εκ. ευρώ λοιπή χρηματοδότηση.
Με αυτά τα χρήματα τρία πράγματα μπορούμε να κάνουμε:

 • Υποδομές και υπηρεσίες προσπελασιμότητας. Εδώ έχουμε 102.5 εκ. ευρώ. Είναι φανερό ότι το ΕΣΠΑ έχει πολύ λίγα χρήματα για υποδομές και αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό γιατί όλοι επιμένουμε στα έργα υποδομής όταν η πίτα είναι έντονα περιορισμένη. Από αυτά τα λίγα:

Α. Για τις οδικές μεταφορές και το οδικό δίκτυο έχουμε 69.000.00 ευρώ
Β. Για τις σιδηροδρομικές μεταφορές έχουμε 5.823.529 ευρώ
Γ. Για τις θαλάσσιες μεταφορές έχουμε 7.647.059 ευρώ
Δ. Για τις αεροπορικές μεταφορές έχουμε 20.000.000 ευρώ.

 • Το δεύτερο που μπορούμε να κάνουμε με το ΕΣΠΑ είναι η ψηφιακή σύγκλιση και επιχειρηματικότητα. Εδώ έχουμε το ποσό των 85,7 εκ. ευρώ από τα οποία, όμως, πρέπει να αφαιρέσουμε  το ποσό των  36 εκ. ευρώ περίπου που έχουν ήδη δοθεί στις τράπεζες.
 • Το τρίτο που μπορούμε να κάνουμε με το ΕΣΠΑ είναι η αειφόρος ανάπτυξη και η ποιότητα ζωής. Δηλαδή:
 • Αναβάθμιση της ποιότητας ζωής
 • Προστασία του Περιβάλλοντος
 • Προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση του πολιτιστικού πλούτου
 • Προώθηση τουρισμού
 • Άρση της απομόνωσης και μείωση του κοινωνικού ρατσισμού
 • Μείωση ανεργίας
 • Ισότητα των φύλων.

Πρόκειται για παρεμβάσεις στην παιδεία, στην υγεία, στο νερό, στα στερεά απόβλητα, στην αστική ανάπτυξη.
Εδώ έχουμε να διαθέσουμε το ποσό των 355,4 εκ. ευρώ.
Αυτό είναι όλο κι όλο το ΕΣΠΑ
Για όλα τα παραπάνω έχουν παραχωρηθεί μέχρι αυτή τη στιγμή 25 διαχειριστικές επάρκειες από την Περιφέρεια.
Κυρίες και κύριοι
Όλα όσα σας ανέφερα θα είχαν άλλη σημασία και άλλη βαρύτητα αν τα έργα που είχαν ενταχτεί στο 3ο ΚΠΣ είχαν ολοκληρωθεί. Κάτι τέτοιο, όμως, δυστυχώς στην περιοχή μας δεν έγινε. Μια σειρά από σημαντικότατα έργα δεν ολοκληρώθηκαν και τώρα βρισκόμαστε μπροστά σε ένα δίλημμα. Τι θα κάνουμε με τα έργα αυτά; Θα τα περάσουμε στο ΕΣΠΑ ή θα τα αφήσουμε να ολοκληρωθούν με χρηματοδοτήσεις από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων αν και εφόσον βρεθούν, βέβαια, χρήματα; Γιατί αν κάνουμε μια υπόθεση εργασίας ότι όλα αυτά τα έργα τα περνάμε στο ΕΣΠΑ τότε μιλάμε για ένα ποσό που φτάνει στα 83.040.412 ευρώ. Σε αυτό το ποσό περιλαμβάνονται και τα τέσσερα τομεακά προγράμματα που χαρακτηρισμένα ως «έργα γέφυρες» χρεώθηκαν πριν από καιρό στην Περιφέρειά μας. Πρόκειται για τα έργα:

 • Επεξεργασίας λυμάτων Βάρδας που πρέπει να περάσει στο ΕΣΠΑ με το ποσό των 8.300.000 εκ. ευρώ
 • Αποχέτευση-Επεξεργασία λυμάτων δήμου Παλαίρου που πρέπει να περάσει στο ΕΣΠΑ με το ποσό των 7.000.000 εκ. ευρώ
 • Αποχέτευση Γαστούνης-Βαρθολομιού που πρέπει να περάσει στο ΕΣΠΑ με το ποσό των 2.000.000 εκ. ευρώ.
 • Αποχετευτικό του Αστακού που πρέπει να περάσει στο ΕΣΠΑ με το ποσό των 4.000.000 εκ. ευρώ.

Κυρίες και κύριοι
Το ποσό των 83.000.000 εκ. ευρώ είναι ένα κονδύλι τεράστιο που μας δεσμεύει και μας περιορίζει σε σημαντικότατο βαθμό. Κάποια από αυτά τα έργα έχουν χαρακτηριστεί «έργα γέφυρες» και κάποια άλλα πρέπει να μεταφερθούν ολόκληρα από το 3ο ΚΠΣ στο ΕΣΠΑ. Δυστυχώς, τα πράγματα είναι δύσκολα και δυσκολεύουν ακόμη περισσότερο αφού δεν υπάρχει ολοκληρωμένο αναπτυξιακό σχέδιο. Να ξέρουμε πού πάμε, με τι πάμε και πώς πάμε. Πολλά πράγματα είναι στον αέρα. Χρειάζεται άμεσα, με σοβαρότητα, να ξαναδούμε το ΕΣΠΑ τώρα που έκλεισε, όπως έκλεισε, το Γ΄ΚΠΣ. Χρειάζεται σκληρή δουλειά και η συνεισφορά όλων το επόμενο διάστημα είναι απαραίτητη. Δεν πρέπει να χαθεί μια ακόμη ευκαιρία για την περιοχή.
Βέβαια στην αποτύπωση της εικόνας που σας περιέγραψα δεν έχω συμπεριλάβει τα έργα των υπουργείων που δεν ολοκληρώθηκαν και που τώρα θα αναγκαστούν να τα ολοκληρώσουν από το δικό μας ΕΣΠΑ αφού τα υπουργεία δε διαθέτουν πλέον τομεακά υποδομών. Μιλάω κυρίως για τις υποδομές υγείας όπως την κατασκευή νέας πτέρυγας του Νοσοκομείου Άγιος Ανδρέας με το ποσό των 3.818.000 ευρώ, για τις υποδομές παιδείας όπως το κτίριο της Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών με το ποσό του 1.500.000 ευρώ.
Ποια είναι, όμως, αυτά τα έργα που δεν ολοκληρώθηκαν στην περιοχή μας; Αξίζει κυρίες και κύριοι να κάνω μια μικρή αναφορά σε εσάς που είσαστε το κορυφαίο όργανο διαβούλευσης, κοινωνικού ελέγχου και προγραμματισμού στην Περιφέρεια. Ξέρω ότι είναι κουραστικό αλλά το θεωρώ αναγκαίο.
Τα έργα αυτά τα χωρίζουμε σε δυο κατηγορίες:

 • Στα έργα που έχουν χαρακτηριστεί «έργα γέφυρες» και τέτοια έργα είναι πέντε στην περιοχή μας και
 • Στα έργα που δεν είναι χαρακτηρισμένα ως «γέφυρες» και που πρέπει ολόκληρη η δαπάνη του έργου να περάσει στο ΕΣΠΑ

Ας τα δούμε λίγο αναλυτικά αυτά τα έργα και ας ξεκινήσουμε από τα «έργα γέφυρες». Πρόκειται για τα έργα:

 • Μικρή περιμετρική Πατρών που πρέπει να περάσει στο ΕΣΠΑ με το ποσό των 10.200.000 ευρώ
 • Το λιμάνι του Αιγίου (ένα έργο που έρχεται από το 2ο ΚΠΣ) που πρέπει να περάσει στο ΕΣΠΑ με το ποσό των 10.000.000 ευρώ. Βέβαια το παράδοξο είναι ότι το ΕΣΠΑ για λιμάνια έχει μόνο 7.647.059. Δηλαδή και όλα τα χρήματα να τα διαθέσουμε για το συγκεκριμένο λιμάνι το έργο δεν ολοκληρώνεται.
 • Η σιδηροδρομική γραμμή Διακοπτού-Καλαβρύτων που πρέπει να περάσει στο ΕΣΠΑ με το ποσό των 5.257.000 ευρώ.
 • Ο δρόμος Χαλανδρίτσας-Καλαβρύτων που πρέπει να περάσει στο ΕΣΠΑ με το ποσό των 2.120.000 ευρώ.

Έρχομαι τώρα στα έργα που δεν έχουν χαρακτηριστεί «γέφυρες» και που είναι:

 • Το μοναστήρι του Μεγάλου Σπηλαίου που πρέπει να περάσει στο ΕΣΠΑ με το ποσό των 6.715.000 ευρώ
 • Το νοσοκομείο «Καραμανδάνειο» που πρέπει να περάσει στο ΕΣΠΑ με το ποσό των 1.200.000 ευρώ
 • Η αποχέτευση του Αντιρρίου που πρέπει να περάσει στο ΕΣΠΑ με το ποσό του 1.880.000 ευρώ
 • Η περιμετρική Αγρινίου που πρέπει να περάσει στο ΕΣΠΑ με το ποσό των 4.462.000 ευρώ
 • Τα 14 ΣΧΟΟΑΠ της Ηλείας και της Αχαϊας. Να σημειώσω ότι από τα ΣΧΟΟΑΠ αυτά μόνο τέσσερα έχουν δημοπρατηθεί.

Η εικόνα που σας περιέγραψα μας βάζει μπροστά σε διλήμματα, μπροστά σε μια σκληρή πραγματικότητα. Η απάντηση στα διλήμματα είναι η άμεση συνεννόηση και η δημιουργία έστω και τώρα ενός στρατηγικού σχεδίου αξιοποίησης του ΕΣΠΑ. Κάποιοι φορείς αυτές τις μέρες μου έστειλαν λίστες με έργα που πρέπει να ενταχτούν στο ΕΣΠΑ. Η ένταξη ενός έργου χρειάζεται συγκεκριμένη διαδικασία για την ωρίμανση και την ένταξή του, μετά την αξιολόγηση, στο ΕΣΠΑ. Διαδικασία που δεν μπορούμε και να θέλαμε να την αγνοήσουμε. Άρα οι λίστες έργων από μόνες τους δεν λένε τίποτα αν δε συνοδεύονται από ώριμες μελέτες.
Φεύγω από το Γ΄ ΚΠΣ και το ΕΣΠΑ και έρχομαι στο «Θησέα» σε ένα πρόγραμμα που αποδείχτηκε σε πανελλαδικό επίπεδο ότι είναι ένα βασικό πρόγραμμα ανάπτυξης των δήμων.
Στην Περιφέρειά μας το συνολικό ποσό του «Θησέα» ήταν 232.485.000 ευρώ. Από αυτά:

 • Η Αιτωλοακαρνανία πήρε 85.183.000 ευρώ.
 • Η Αχαΐα πήρε 83.468.000 ευρώ και
 • Η Ηλεία πήρε 63.833.000 ευρώ.

Η εικόνα του προγράμματος αυτού σήμερα δείχνει ότι:

 • Η Αιτωλοακαρνανία έχει απορρόφηση 74,6%
 • Η Αχαΐα έχει απορρόφηση 59,65% και
 • Η Ηλεία έχει απορρόφηση 59%

Το σημαντικό είναι ότι ένα μεγάλο ποσό της τάξης των 29.295.000 ευρώ έμεινε στο στάδιο της προένταξης και αυτό είναι ένα σημαντικό πρόβλημα που γίνεται ακόμη δυσκολότερο αν δε δοθεί η δυνατότητα ένταξης νέων έργων μαζί με την παράταση της αποπληρωμής που έτσι κι αλλιώς έχει δοθεί για δυο χρόνια. Θεωρώ, βέβαια, πράξη μη σύννομη και έξω από κάθε δεοντολογία η δημοπράτηση έργων που δεν είναι ενταγμένα. Πάντως στην Περιφέρεια σήμερα υπάρχουν 100 περίπου προτάσεις από τους ΟΤΑ για οριστικές εντάξεις, τροποποιήσεις, απεντάξεις και προεντάξεις έργων. Όλα αυτά θα τα υλοποιήσουμε μόνο αν υπάρξει  πράσινο φως για νέα δυνατότητα ένταξης έργων.
Έρχομαι στα επενδυτικά σχέδια νέων αγροτών από το πρόγραμμα «Αλέξανδρος Μπαλτατζής».
Στην Περιφέρειά μας έχουν υποβληθεί 941 φάκελοι. 254 από Αχαΐα, 255 από Ηλεία και 432 από Αιτωλοακαρνανία. Έχουν εξεταστεί από τις γνωμοδοτικές επιτροπές όλοι οι φάκελοι. Οι 910 έχουν θετική γνωμοδότηση και οι 31 έχουν απορριφθεί. Η δημόσια δαπάνη που είχε εγγραφεί ήταν 12.000.000 ευρώ. Στις 3 Σεπτεμβρίου 2009  η τότε κυβέρνηση αποφάσισε τα 12 εκ. ευρώ να τα κάνει 28,450 με τη διαφορά τα χρήματα ποτέ δεν ήρθαν στην Περιφέρεια. Έτσι, οι υπηρεσίες μας έχουν στείλει μέχρι σήμερα ατομικές εγκρίσεις μέχρι του ποσού των 12 εκ. ευρώ. Με το ποσό αυτό, όμως, καλύπτονται μόνο 347 δικαιούχοι. Η πληρωμή αυτών θα γίνει μετά την οριστική ψηφιοποίηση των αγροτεμαχίων και εφ΄ όσον τα ψηφιοποιημένα αγροτεμάχια δε θα διαφοροποιούνται από εκείνα που περιγράφονται στο επιχειρησιακό σχέδιο ανάπτυξης δικαιούχου.  Είναι φανερό ότι βρισκόμαστε μπροστά σε ένα ακόμη πρόβλημα που χρειάζεται να δούμε τι κάνουμε.
Έρχομαι στις ιδιωτικές επενδύσεις δηλαδή στον Αναπτυξιακό Νόμο. Σύμφωνα με τα στοιχεία που μου έδωσαν οι υπηρεσίες από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 30 Σεπτεμβρίου 2008 υποβλήθηκαν αξιολογήθηκαν και εγκρίθηκαν στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 406 προτάσεις επιχειρήσεων, συνολικού προϋπολογισμού 196.000.000 ευρώ από τα οποία έχουν πιστωθεί στους δικαιούχους 62.000.000 ευρώ και υπολείπονται για την τελική εξόφληση από πλευράς μας 133.500.000 ευρώ. Επίσης, από 1 Οκτωβρίου 2008 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2009 εκκρεμούν για αξιολόγηση 147 υποβληθείσες προτάσεις συνολικού προϋπολογισμού 131.000.000 ευρώ και επιχορήγησης 64.841.000 ευρώ.
Να σημειώσουμε ότι το συνολικό ποσό των επιχορηγήσεων για το έτος 2008 ανήλθε στο ποσό των 18,5 εκ. ευρώ ενώ το συνολικό ποσό των επιχορηγήσεων για το 2009 ανήλθε στο ποσό των 23,5 εκ. ευρώ που προήλθε κατά 2,9 εκ. ευρώ από το ΠΕΠ και το υπόλοιπο ποσό 20,4 εκ. ευρώ από Εθνικούς Πόρους.
Από τα παραπάνω στοιχεία είναι φανερό ότι το σύστημα πάσχει και μάλιστα έντονα. Οι υποχρεώσεις της Πολιτείας που προέρχονται από τον αναπτυξιακό νόμο είναι τεράστιες σε μια στιγμή που η αγορά αντιμετωπίζει τεράστια προβλήματα ρευστότητας και όχι μόνο. Είναι ένα σύστημα που πρέπει να λειτουργήσει με διαφανή τρόπο, να επιταχυνθούν  οι διαδικασίες έγκρισης και υλοποίησης επενδυτικών αιτημάτων που εκκρεμούν. Από τον Ιούνιο του 2009 έχει γίνει μόνο μια Γνωμοδοτική Επιτροπή που αφορούσε ένταξη νέων επενδύσεων.
Στην κατεύθυνση ανάπτυξης του βηματισμού μας θα πορευτούμε αμέσως μετά από αυτό το Περιφερειακό Συμβούλιο που αποτιμά τη μέχρι τώρα κατάσταση.

 • Θα συγκροτήσουμε άμεσα την Περιφερειακή Γνωμοδοτική Επιτροπή. Πρέπει να προχωρήσουμε στην αξιολόγηση των 147 νέων επενδυτικών αιτημάτων και στην πραγματοποίηση των 90 εκκρεμών ελέγχων πιστοποίησης ολοκλήρωσης επενδυτικών έργων. Έχουμε χάσει και εδώ πολύτιμο χρόνο. Βέβαια το όλο σύστημα του επενδυτικού νόμου θέλει αναμόρφωση, αυτό, όμως, είναι κεντρικό θέμα του υπουργείου.

Έρχομαι τώρα στα πυρόπληκτα της Περιφέρειάς μας και στις χρηματοδοτήσεις από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων τη γνωστή μας «ΣΑΕΠ 401».
Μετά τις πυρκαγιές της Αιγιάλειας του 2007 χρηματοδοτήθηκε η Περιφέρεια από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με το ποσό των 10.000.000 ευρώ για την υλοποίηση έργων για την ανακούφιση των πυρόπληκτων.
Μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του Αυγούστου του 2007 που έπληξαν το Νομό Ηλείας και Αιτωλοακαρνανίας εγγράφηκαν στη «ΣΑΕΠ 401» νέα ποσά για έργα υποδομών και μελέτες  ώστε ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός της «ΣΕΑΠ401» να φτάσει στα 39.550.000 ευρώ. Έως σήμερα έχουν συμβασιοποιηθεί 175 έργα προϋπολογισμού 37.000.000 ευρώ περίπου και έχουν απορροφηθεί 17.000.000 ευρώ περίπου.
Επιπλέον αυτών έχουν δαπανηθεί περί τα 12.000.000 ευρώ για αντιδιαβρωτικά έργα από τα δασαρχεία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Να αναφέρουμε, ακόμη, ότι το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντιλαμβανόμενο το τεράστιο μέγεθος της καταστροφής, χρηματοδότησε την Ελλάδα με το ποσό των 90 εκ. ευρώ. Εμείς, ως Περιφέρεια, στο θέμα αυτό έχουμε αναλάβει να πραγματοποιήσουμε ελέγχους για τα έργα που εκτελέστηκαν μετά τις πυρκαγιές και περαιώθηκαν μέχρι το Μάρτιο του 2009 και οι δαπάνες τους θα καλυφτούν από το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Επίσης, το Ειδικό Ταμείο Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών, το γνωστό σε όλους μας «Ταμείο Μολυβιάτη» έχει εγκρίνει τη χρηματοδότηση έργων ύψους 27 εκ. ευρώ για τη Δυτική Ελλάδα. Από αυτά:

 • Τα 5.950.000 ευρώ είναι για την Αχαΐα
 • Τα 2. 162.400 ευρώ είναι για την Αιτωλοακαρνανία και
 • Τα 18. 900.000 ευρώ είναι για την Ηλεία

Δυο πράγματα θέλω να τονίσω για τα προγράμματα των πυρόπληκτων:

 • Για τα έργα που χρηματοδοτούνται από τη «ΣΑΕΠ 401» δεν επιτρέπονται συμπληρωματικές συμβάσεις. Μόνο οι αναθεωρήσεις θα χρηματοδοτούνται, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία
 • Με τη Σύσταση του νέου διοικητικού συμβουλίου του Ειδικού Ταμείου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών θα συνεχιστεί η χρηματοδότηση των πυρόπληκτων. Θέματα αλλαγών στα προταθέντα έργα θα εξεταστούν από το νέο διοικητικό συμβούλιο το οποίο θα αποφασίσει τα σχετικά.

Έρχομαι, στην πονεμένη ιστορία που λέγεται Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Έχω τη γνώμη ότι κάπως αλλιώς έπρεπε να είχε ονομαστεί αυτό το Ταμείο για την περιοχή μας αφού αναπτυξιακό εργαλείο μάλλον δεν μπορεί να είναι ένα Ταμείο βυθισμένο για πολλά χρόνια σε ελλείμματα. Στις 16 Δεκεμβρίου 2009 που ήρθα στην Περιφέρεια το Ταμείο παρουσίαζε έλλειμμα πάνω από 900.000 ευρώ και συνεχίζουμε την καταγραφή καθώς ενταλματοποιούμε οφειλές. Ελλείμματα που προήλθαν από δράσεις με χρήματα που δεν υπήρχαν και από την πληθώρα συμβασιούχων που είχε το Ταμείο. Για να είμαι ακριβοδίκαιος το Ταμείο σε παλαιότερες εποχές παρουσίαζε μεγαλύτερα ελλείμματα αλλά και το έλλειμμα που βρήκα εγώ των 900.000 και πλέον δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητο. Σε πάρα πολλές μικροεπιχειρήσεις της περιοχής καθώς και σε κάποια Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης το Ταμείο χρωστά χρήματα.
Είμαστε υποχρεωμένοι και αυτό θα κάνουμε να φτιάξουμε ένα πρόγραμμα εξυγίανσης του Ταμείου περιορίζοντας τις δαπάνες. Ταυτόχρονα θα πρέπει να αποπληρωθούν οι οφειλές του μέσα από ένα χρονοδιάγραμμα. Δεν είναι εύκολο αλλά θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν. Εγώ τουλάχιστον δε γνωρίζω άλλη περιφέρεια που το συγκεκριμένο ταμείο της να έχει πέσει σε τέτοια ελλείμματα. Με όσους γενικούς γραμματείς μίλησα τα Ταμεία τους παρουσιάζουν μεγάλα πλεονάσματα.
Έρχομαι στο θέμα της σχολικής στέγης: Στο ΕΣΠΑ έχουμε τη δυνατότητα να εντάξουμε έργα 92.000.000 ευρώ. Από αυτά έχει συμφωνηθεί η Πρωτοβάθμια και η Δευτεροβάθμια εκπαίδευση να πάρουν 64.400.000 και τα υπόλοιπα η Τριτοβάθμια. Από την Περιφέρεια έχει γίνει μόνο η πρόσκληση για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και έχουν κατατεθεί οι παρακάτω προτάσεις οι οποίες, όμως, δεν είναι ώριμες ακόμη αφού δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης:
Αναφέρω τις προτάσεις:

 • 2ο Δημοτικό Σχολείο Βάρδας
 • 2ο Δημοτικό Σχολείο Ζαχάρως
 • 1ο Νηπιαγωγείο Βαρθολομιού
 • 2ο Δημοτικό Σχολείο Αγρινίου (πτέρυγα)
 • 2ο Λύκειο Μεσολογγίου
 • 7ο Δημοτικό Σχολείο Αγρινίου
 • 4ο Δημοτικό Σχολείο Μεσολογγίου
 • Γυμνάσιο Κάτω Αχαΐας
 • Λύκειο Δεμένικων

Κυρίες και κύριοι και εδώ θέλουμε πολλή δουλειά ακόμη να κάνουμε και από την πλευρά των υπηρεσιών της Περιφέρειας αλλά και από την πλευρά τη δικιά σας. Πρέπει και οι μελέτες αυτές να ωριμάσουν αλλά και νέες να κατατεθούν ώστε στο επόμενο Περιφερειακό Συμβούλιο να προχωρήσουμε σε εντάξεις σχολικών μονάδων στο ΕΣΠΑ. Εμείς θα προχωρήσουμε και στην πρόσκληση για την τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Έρχομαι στα θέματα υγείας όπου και εδώ έχει γίνει η πρόσκληση από την πλευρά μας. Έχουν  υποβληθεί 5 προτάσεις στις οποίες υπήρχαν κενά και χρειαζόμαστε συμπληρωματικά στοιχεία από τη ΔΕΠΑΝΟΜ τα οποία δεν υποβλήθηκαν εντός της ταχθείσας ημερομηνίας. Οι προτάσεις αυτές είναι:

 • Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού στο νοσοκομείο του Αγίου Ανδρέα προϋπολογισμού 5.508.000 ευρώ
 • Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού στο νοσοκομείο Αγρινίου προϋπολογισμού 16.360.000 ευρώ
 • Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού στο νοσοκομείο Πύργου προϋπολογισμού 4.427.000 ευρώ
 • Η νέα πτέρυγα του Αγίου Ανδρέα που είναι έργο χαρακτηρισμένο ως «Έργο Γέφυρα» προϋπολογισμού 7.000.000 ευρώ
 • Η εκτέλεση των εργασιών ενίσχυσης του κεντρικού κτιρίου του Αγίου Ανδρέα προϋπολογισμού 5.800.000 ευρώ.

Τα προβλήματα υγείας στην Περιφέρειά μας είναι σε εκρηκτική κατάσταση. Έχουμε μείνει πολύ πίσω και δεν έχουμε τα περιθώρια πλέον να χάσουμε ούτε μια μέρα γι΄αυτό ζητώ  τη συναίνεσή σας ώστε κάθε πρόταση που ωριμάζει να την εντάσσουμε στο ΕΣΠΑ χωρίς χρονοτριβή. Το ίδιο θα ζητούσα και για τη σχολική στέγη.
Έρχομαι τώρα στο Ταμείο Συνοχής για να σας δώσω μια εικόνα και γι΄ αυτό το Ταμείο. Το ταμείο αυτό χρηματοδότησε έργα δυο σκελών:

 • Από το Ταμείο Συνοχής Ι είχε χρηματοδοτηθεί μόνο το ΧΥΤΑ Μεσολογγίου με συνολικό προϋπολογισμό 2.9 εκ. ευρώ και 
 • Από το Ταμείο Συνοχής ΙΙ χρηματοδοτήθηκαν και χρηματοδοτούνται 14 έργα συνολικού προϋπολογισμού 94,3 εκ. ευρώ.

Θα μου επιτρέψετε να μείνω μόνο στο θέμα των στερεών αποβλήτων. Εξάλλου όλα τα στοιχεία και για τα 14 έργα βρίσκονται στο φάκελο που πήρατε πριν από λίγες μέρες:

 • Τα έργα διαχείρισης στερεών αποβλήτων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2010.

Θα σας κουράσω και πάλι αλλά επειδή το θέμα είναι πολύ σοβαρό θα μου επιτρέψετε να αναφερθώ αναλυτικά ανά έργο:

 • ΧΥΤΑ Δυτικής Αχαΐας: Έχει ολοκληρωθεί και λειτουργεί. Πληρεί τους ειδικούς όρους του Ταμείου Συνοχής εφόσον α) έχει εκδοθεί η άδεια λειτουργίας β) έχουν υπογραφτεί συμβάσεις με τα συλλογικά συστήματα για την προεπεξεργασία των αποβλήτων γ) έχουν κλείσει όλοι οι ΧΑΔΑ που υπήρχαν στους δήμους της διαχειριστικής ενότητας δ) έχει συσταθεί ο ΦΟΔΣΑ  και είναι ενεργός.
 • ΧΥΤΑ Ανατολικής Αιγιάλειας: Έχει ολοκληρωθεί και λειτουργεί. Πληρεί τους ειδικούς όρους του Ταμείου Συνοχής εφόσον α) έχει εκδοθεί η άδεια λειτουργίας β) έχουν υπογραφεί συμβάσεις με τα συλλογικά συστήματα για την προεπεξεργασία των αποβλήτων γ) έχουν κλείσει όλοι οι ΧΑΔΑ που υπήρχαν στους δήμους της διαχειριστικής ενότητας δ) έχει συσταθεί ο ΦΟΔΣΑ αλλά δεν έχει ενεργοποιηθεί. Ο Δήμος Αιγείρας έχει προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας για την σύσταση του Συνδέσμου. Έχουν υπάρξει προφορικές καταγγελίες και δημοσιεύματα για μη σωστή λειτουργία του ΧΥΤΑ.
 • ΧΥΤΑ ΚΑΙ ΣΜΑ Ευρύτερης περιοχής Ναυπάκτου: Έχει ολοκληρωθεί ο ΧΥΤΑ και λειτουργεί. Δεν κατασκευάζεται ο ΣΜΑ Αποδοτίας, παρόλο που περιλαμβάνεται στον ΠΕΣΔΑ (μετά από έντονες αντιδράσεις κατοίκων εσωτερικού και εξωτερικού και αντίστοιχη πρόταση του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου). Ο ΣΜΑ Πλατάνου δεν έχει ακόμα κατασκευαστεί λόγω προβλημάτων στην απόκτηση της γης. 
 • Έργα αποκατάστασης χωματερής Επιταλίου Ηλείας: Το έργο έχει παραληφτεί προσωρινά. Σε ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί από τον ΕΣΠΕΛ, το εργαστήριο Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και  τμήμα ελέγχου της Διαχειριστικής Αρχής διαπιστώθηκαν πολλές κακοτεχνίες. Συγκεκριμένα δεν ανευρέθηκε η απαιτούμενη αργιλική στρώση (το πλέον σημαντικό και ακριβό τμήμα του έργου) και η ανόρυξη των παραθύρων βιοαερίου έγινε εντελώς τυχαία χωρίς να τηρηθούν οι κανόνες της επιστήμης. Επιπλέον, δεν τηρήθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι αποκατάστασης εφόσον μέσω εγκεκριμένου ΑΠΕ μειώθηκαν ποσότητες εργασιών όπως περίφραξη, κιόσκια, παγκάκια κ.ο.κ. κατά παράβαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας εφόσον τεχνικές υπηρεσίες δεν δύνανται να τροποποιούν περιβαλλοντικούς όρους. Λόγω των παραπάνω προβλημάτων η Επιτροπή Παραλαβής δεν παραλαμβάνει το έργο οριστικά.

Έρχομαι τώρα στη διαχείριση στερεών αποβλήτων στο Νομό Αιτωλοακαρνανίας που και εδώ η προθεσμία είναι μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2010

 • ΧΥΤΑ Στράτου- Αποκατάσταση Χωματερής Θέρμου, ΣΜΑ Θέρμου: Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε ο ΧΥΤΑ έχει ολοκληρωθεί. Δε λειτουργεί λόγω μη ύπαρξης κατάλληλης οδικής πρόσβασης (με εθνικούς πόρους η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αιτ/νίας βελτιώνει υφιστάμενη πρόσβαση που θα χρησιμοποιηθεί μέχρις ότου κατασκευαστεί η κανονική οδός πρόσβασης). Να σημειώσουμε  ακόμη τα εξής:
 • Δεν έχει ολοκληρωθεί η οδική πρόσβαση στο ΧΥΤΑ
 • Έχει συσταθεί ο ΦΟΔΣΑ και είναι ενεργός.
 • Δεν έχουν υπογραφτεί συμβάσεις με τα συλλογικά συστήματα προεπεξεργασίας αποβλήτων (εκτός από το Δήμο Αγρινίου)
 • Δεν έχουν κλείσει όλοι οι ΧΑΔΑ που υπήρχαν στους δήμους της διαχειριστικής ενότητας.
 • ΣΜΑ Θέρμου-Χωματερή Θέρμου: Σύμφωνα με  τα στοιχεία που έχουμε, έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή του ΣΜΑ αλλά εκκρεμεί η προμήθεια του κινητού εξοπλισμού. Έως ότου ολοκληρωθεί η προμήθεια δεν μπορεί να λειτουργήσει ο ΣΜΑ και να αποκατασταθεί ο ΧΑΔΑ που παραμένει ενεργός προς το παρόν.
 • ΧΥΤΑ 3ης Γεωγραφικής Ενότητας Νομού Αιτωλοακαρνανίας, Αποκατάσταση Χωματερών Αμφιλοχίας και Αστακού,  ΣΜΑ Αμφιλοχίας και Αστακού: Το έργο δημοπρατήθηκε στις 6 Νοεμβρίου 2008. Η διαδικασία δημοπράτησης καθυστέρησε υπερβολικά. Αυτή τη στιγμή έχουν προσφύγει οι υποψήφιοι ανάδοχοι στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά του διαγωνισμού.   Το έργο περιλαμβάνει και κονδύλι για αγορά γης (ή απαλλοτρίωση). Δεν έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες αγοράς ή απαλλοτρίωσης. Υπάρχουν έντονες κοινωνικές αντιδράσεις από πολίτες και το Δήμο Παλαίρου (προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας). Έχει δημοσιευτεί σε ΦΕΚ η σύσταση του αναγκαστικού ΦΟΔΣΑ που παραμένει εντελώς ανενεργός λόγω αντιδράσεων στην κατασκευή του ΧΥΤΑ. Ακόμη και ο διοριστείς πρόεδρος με απόφαση του προηγούμενου Γενικού Γραμματέα παραιτήθηκε. Εκπονείται η μελέτη για την οδό πρόσβασης στον ΧΥΤΑ.
 • Αποκατάσταση Χωματερών Αχελώου: Περιλαμβάνει την αποκατάσταση 5 ΧΑΔΑ. Ήδη έχουν αποκατασταθεί και έχει εκδοθεί βεβαίωση αποκατάστασης για τους 4 ΧΑΔΑ (Δήμοι Στράτου, Νεάπολης). Το έργο δημοπρατήθηκε με το σύστημα μελέτη-κατασκευή. Παραμένει ενεργός ο ΧΑΔΑ Αγρινίου που εξυπηρετεί εδώ και καιρό τους δήμους Στράτου, Νεάπολης, Θεστιέων. Ο προϋπολογισμός του υποέργου δεν επαρκεί για την ολοκλήρωσή του (απαιτείται συμπληρωματική χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους) καθότι από την εποχή ένταξης του έργου (2004) μέχρι και σήμερα διατέθηκαν επιπλέον ποσότητες απορριμμάτων. Η αποκατασταθείσα έκταση (πέραν της συμβατικής) εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 35 στρέμματα.
 • Αποκατάσταση Χωματερής Ναυπάκτου: Οι εργασίες κατασκευής έχουν ολοκληρωθεί και εκκρεμεί η δοκιμαστική λειτουργία του έργου. Άμεσα θα πραγματοποιηθεί αυτοψία για έλεγχο και έκδοση της απαιτούμενης βεβαίωσης αποκατάστασης.

Έρχομαι τώρα στη διαχείριση στερεών αποβλήτων του νομού Αχαΐας που και εδώ η προθεσμία ολοκλήρωσης είναι μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2010

 • ΧΥΤΑ Δυτικής Αιγιάλειας: Το έργο δημοπρατήθηκε στις 8 Σεπτεμβρίου 2009. Η διαδικασία δημοπράτησης προχώρησε χωρίς καθυστερήσεις. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι έχουν προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά του διαγωνισμού.   Μεγάλη καθυστέρηση στη διαδικασία απαλλοτρίωσης της γης. Απαιτείται και οδός πρόσβασης στο ΧΥΤΑ. Έχει συσταθεί ο ΦΟΔΣΑ  και είναι ενεργός.
 • Αποκατάσταση Χωματερής Πετροχωρίου: Από την εποχή ένταξης του έργου στο Ταμείο Συνοχής (Ιούνιο 2003) έως και το κλείσιμο του ΧΑΔΑ-έναρξη αποκατάστασής του (Σεπτέμβριο του 2008) είχαν διατεθεί επιπλέον ποσότητες απορριμμάτων. Δεν επαρκεί ο προϋπολογισμός του έργου για την ολοκλήρωσή του (απαιτείται συμπληρωματική χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους).
 • Αποκατάσταση Χωματερών Αιγείρας-Ακράτας-Διακοπτού: Τα έργα αποκατάστασης των χωματερών σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους αποκατάστασης έχουν ολοκληρωθεί και εκδόθηκαν οι σχετικές βεβαιώσεις αποκατάστασης.

Κυρίες και κύριοι
Είναι φανερό ότι στο θέμα των στερεών αποβλήτων είμαστε ως Περιφέρεια στην κόκκινη γραμμή. Δεν έχουμε κανένα περιθώριο χρόνου. Ή λύνουμε το πρόβλημα ή θα βρεθούμε σε κενό αέρος.
Με μεγάλο βηματισμό πρέπει να πορευτούμε και στην κατασκευή των προβλεπομένων για την Περιφέρειά μας εργοστασίων στερεών αποβλήτων. Μόνο το εργοστάσιο στην Αχαΐα έχει κάπως προχωρήσει αυτές τις μέρες αφού με σκληρή προσπάθεια λύσαμε προβλήματα που χρόνιζαν.
Κυρίες και κύριοι από την πρώτη μέρα που ήρθα στην Περιφέρεια έδωσα τη δυνατότητα να έχουν άπαντες πρόσβαση σε όλες τις διοικητικές πράξεις που υπογράφει ο Γενικός Γραμματέας. Δεν περιμέναμε τη νομοθετική ρύθμιση που έχει εγκριθεί από το υπουργικό συμβούλιο και βρίσκεται σε διαβούλευση για να αναρτηθούν στο διαδίκτυο όλα τα έγγραφα που υπογράφω. Τίποτα δεν μπορούμε να πετύχουμε αν δεν οικοδομήσουμε σχέση εμπιστοσύνης με φορείς και πολίτες. Τίποτα δεν μπορούμε να πετύχουμε αν δε συνεργαστούμε στενά, αν η εξυπηρέτηση του πολίτη δεν είναι κεντρική μας επιδίωξη. Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε πολλά για την Περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας, μπορούμε με σκληρή δουλειά να καλύψουμε το χρόνο που χάσαμε.
Κυρίες και κύριοι
Η εικόνα που σας περιέγραψα θα διαπιστώσατε και μόνοι σας ότι είναι μια εικόνα μελαγχολική που έχουμε υποχρέωση να την μετατρέψουμε σε εικόνα με θετικό πρόσημο. Το χρωστάμε στους πολίτες της περιοχής που δίκαια αναρωτιούνται πώς είναι δυνατόν η τόσο πλούσια και εύφορη περιοχή με αυτό το ισχυρό και δημιουργικό ανθρώπινο δυναμικό να υστερεί τόσο σε σύγκριση με άλλες περιοχές που οι δυνατότητες τους υπολείπονται  κατά πολύ των δικών μας. Είμαστε μπροστά σε ένα πρόβλημα και σε μια πρόκληση. Τι πρέπει να κάνουμε; Κατά τη γνώμη μου τα εξής:

 • Να απαιτήσουμε την ουσιαστική αποκέντρωση νέων πόρων στην Περιφέρειά μας προκειμένου να αναδιαρθρώσουμε το ΕΣΠΑ και να αξιοποιήσουμε τους πόρους που θα υπάρξουν για την περιοχή μας. Σε αυτή την κατεύθυνση κινούμαστε με στόχο τα τομεακά προγράμματα να περάσουν στην Περιφέρεια. Μεγάλος στόχος αλλά εφικτός αν υπάρχει η πολιτική βούληση. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχει καθοριστεί ανάμεσα στην Περιφέρειάς μας και στο υπουργείο Οικονομίας, μέσα στο Φεβρουάριο θα πραγματοποιηθεί συνάντηση της Περιφέρειά μας με τα υπουργεία ανά τομέα, έτσι ώστε να υπάρχει συνέργεια και συντονισμός τομεακών και περιφερειακής δράσης. Η κατάθεση του τελικού ΠΕΠ στη νέα τελική του μορφή θα γίνει στις 5 Μαρτίου. Με βάση το τελικό σχέδιο του περιφερειακού μας προγράμματος θα γίνει εκχώρηση πόρων από το υπουργείο στην Περιφέρειά μας ανά τομεακή πολιτική στο πλαίσιο προγραμματικής σύμβασης μεταξύ υπουργείου και Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Το υπουργείο Οικονομίας θα συντονίζει, θα εποπτεύει και θα παρακολουθεί τις συμβάσεις αυτές. Στην περίπτωση που υπάρχουν καθυστερήσεις, ή μη απορρόφηση ή μη αποτελεσματική χρήση πόρων, το υπουργείο θα έχει τη δυνατότητα να κατευθύνει τους πόρους σε άλλες δράσεις ή σε άλλες Περιφέρειες. Στην περίπτωση που τα αποτελέσματα είναι ιδιαίτερα θετικά προγραμματίσαμε με το υπουργείο να προβλεφτεί πρόσθετη χρηματοδότηση από τους υπάρχοντες χρηματοδοτικούς πόρους ή και από το εθνικό σκέλος.
  • Κυρίες και κύριοι αυτό που μόλις σας περιέγραψα είναι μια μεγάλη τομή που μας δίνει τη δυνατότητα να φέρουμε νέους πόρους στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Για να γίνει πράξη χρειάζεται να αναπτύξουμε μεγάλες ταχύτητες και μέσα από διαβούλευση ταχύτατα να συνεννοηθούμε και να συναποφασίσουμε προς τα πού και με ποιο τρόπο θα πορευτούμε.
 • Το δεύτερο που πρέπει να γίνει είναι να προωθήσει το υπουργείο, το ταχύτερο δυνατόν, για ψήφιση στη Βουλή την αναμόρφωση του νόμου 3614/2007 προκειμένου να επιταχύνει την απλούστευση και περιφερειοποίηση του διαχειριστικού πλαισίου που διέπει τη διαχείριση του ΕΣΠΑ. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να αυξήσουμε την απορροφητικότητα και να αξιοποιήσουμε τα 10,3 δις ευρώ που έχουν προγραμματιστεί για το 2010 σε πανελλαδικό επίπεδο.
 • Το τρίτο που πρέπει να γίνει είναι η αναμόρφωση του αναπτυξιακού νόμου ο οποίος δεν μπορεί πλέον να δώσει λύσεις στις επενδύσεις. Κρατά σε ομηρία χιλιάδες επενδυτικές προτάσεις και δεν μπορεί να δώσει ανάπτυξη. Σε αυτή την κατεύθυνση κινείται σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε το υπουργείο Οικονομίας.
 • Από τη δικιά μας την πλευρά πρέπει να ξεμπλοκάρουμε πολλά έργα που για διαφορετικούς λόγους είναι μπλοκαρισμένα. Είμαστε σε συνεννόηση ιδιαίτερα με το υπουργείο Πολιτισμού αφού κάποια έργα τα έχει μπλοκάρει η αρχαιολογία. Αλλά και με άλλα υπουργεία όπως το Υγείας και το Παιδείας.
 • Πρέπει άμεσα να ξεκαθαρίσουμε την απόφασή μας τι θα κάνουμε με τα έργα που δεν ολοκληρώθηκαν από το 3ο ΚΠΣ. Θα τα περάσουμε στο σύνολό τους στο ΕΣΠΑ ή όχι; Πάντως βλέπω δύσκολο οι φορείς να δεχτούν  τα έργα  αυτά να μην ενταχτούν στο ΕΣΠΑ και να περιμένουν χρηματοδότηση από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Αυτό τουλάχιστον διαφάνηκε από τις συναντήσεις που είχα αυτό τον καιρό με τον κάθε κοινωνικό εταίρο ξεχωριστά.

Κυρίες και κύριοι
Μπορούμε να πετύχουμε πολλά. Η σημερινή μας συζήτηση γίνεται σε μια καίρια στιγμή και νομίζω ότι θα έχετε σημαντικές ιδέες, προτάσεις και προβληματισμούς να καταθέσετε. Θα επακολουθήσει το επόμενο διάστημα διαβούλευση με όλους σας ώστε στο επόμενο Περιφερειακό Συμβούλιο να έχουν ξεκαθαριστεί πολλά και να έχουμε βρει αναπτυξιακό βηματισμό.
Σας ευχαριστώ.


Φωτογραφικό υλικό:

Σχεδίαση & κατασκευή: Βασίλης Φουρτούνης
copyright © 2008:Τάσος Αποστολόπουλος